MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

00199. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości była świętowana w drozdowskim Muzeum pod wspólnym hasłem towarzyszącym tegorocznym obchodom na Ziemi Łomżyńskiej - „Silni pamięcią – silni jednością”. Pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego oddano hołd jednemu z ojców polskiej niepodległości, uczestnikowi konferencji pokojowej w Paryżu, sygnatariuszowi Traktatu Wersalskiego przywracającego nasz kraj na mapę Europy. Postać oraz zasługi Dmowskiego przedstawił podczas uroczystości w swoim wystąpieniu Wicestarostwa Łomżyński Lech Marek Szabłowski. Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Anna Archacka podkreśliła z kolei zasługi dla wolnej Polski wielkich przyjaciół Dmowskiego - rodziny Lutosławskich.

Silni pamięcią – silni jednością” - to hasło wiąże się z pięknymi słowami twórcy Narodowej Demokracji, jakże wymownymi, gdy 11 Listopada wspominamy historyczny wysiłek Polaków. Tego dnia najważniejsza staje się wspólnota pokoleń - przywołujemy dawnych bohaterów, cieszymy się z wolnego państwa i myślimy o przyszłości niepodległej ojczyzny. Dmowski pisał: Polska nie jest własnością tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu ani nawet jednego pokolenia. Należy ona do całego łańcucha pokoleń, wszystkich tych, które były i które będą”.

Pod tablicą Romana Dmowskiego kwiaty złożyły delegacje pocztów sztandarowych, samorządów, radnych miasta Łomży i powiatu łomżyńskiego, przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich i regionalnych, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, służb i inspekcji, nauczycieli, harcerzy, dzieci i młodzieży szkolnej. Byli to organizatorzy tegorocznych obchodów: Wicestarosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jarosław Kulesza, Wiceprezydent Łomży Agnieszka Muzyk, dowódca Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży płk Krzysztof Rabek, Kierownik Warsztatów Technicznych Łomża 2. Regionalnej Bazy Logistycznej mjr Marek Niedźwiedzki, komendant Nadnarwiańskiego Hufca ZHP harcmistrz Wiesław Domański, jak również parlamentarzyści z Ziemi Łomżyńskiej – Bernadetta Krynicka oraz Lech Antoni Kołakowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Kozicki, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łomży ppłk Adam Krystowczyk, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zygmunt Zdanowicz.

Artystyczną oprawą uroczystości pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego był koncert chopinowski, który w salonie dworu Lutosławskich wykonał Michał Iwaniuk – pianista młodego pokolenia, koncertujący w całym kraju, obecnie kończący studia w Akademii im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W rodzinnym domu Witolda Lutosławskiego usłyszeć mogliśmy między innymi słynny Polonez As-dur op. 53 Fryderyka Chopina nazwany „Heroicznym”

Drugą częścią Narodowego Święta Niepodległości w Drozdowie był „Wieczór Pieśni Patriotycznej”. Wypełnione po brzegi pomieszczenia dworu drozdowskiego, wspólne śpiewy i niepowtarzalna atmosfera – to charakterystyka „Wieczorów” organizowanych od 18 lat przez Katarzynę i Krzysztofa Lipskich wraz z synami Pawłem, Markiem i Łukaszem. W tym roku tematem przewodnim stały się losy polskich patriotów, problemy z którymi się zmagali oraz życiowe dylematy przed którymi musieli stawać. Jak czasy w których żyli zaważyły na ich losie? Czemu podjęli takie a nie inne decyzje? Czy to jak toczy się historia zależy wyłącznie od decyzji jej uczestników czy może od... przypadku? Te i inne fascynujące pytania wspólnie z gośćmi rozważała Katarzyna Lipska, która prowadziła „Wieczór Pieśni Patriotycznej”, tradycyjnie wzbogacając go komentarzem historycznym. Bohaterami wieczoru byli między innymi Tadeusz Kościuszko, którego rok decyzją Sejmu RP właśnie obchodzimy, Irena Sendlerowa, Józef Piłsudski oraz jego brat Bronisław – zesłany na Syberię autor wybitnych badań z dziedziny etnografii.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 011
 • 013
 • 014
 • 017
 • 018
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 028
 • 029
 • 030
 • 033
 • 034
 • 039
 • 040
 • 042
 • 043
 • 046
 • 049
 • 050

Additional information