MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

001Muzeum Przyrody w Drozdowie, dzięki dotacji z RPOWP, wykona remont elewacji zewnętrznej na południowej fasadzie budynku. W ramach robót zaplanowano m.in. położenie nowych tynków i remont dwóch tarasów od strony południowej. Wartość tego projektu to 272,7 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 177,4 tys. zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania: 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

Wykonawcą robót jest łomżyńska firma Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski - prace zostały już rozpoczęte.

www logo FE Infrastruktura i Srodowisko rgb 1 Barwy RP 1 Podlaskie logo www UE EFSI rgb 1

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

Additional information