MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

01Po raz kolejny upamiętniono postać ks. Kazimierza Lutosławskiego popularyzatora idei skautowej na ziemiach polskich w początkach XX w. W dniu dziewiątego marca odbyła się harcerska droga krzyżowa w Drozdowie. Udział w niej wzięli uczestnicy XXVI Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego Łomża – Drozdowo. Ponad stuosobową grupę harcerzy, którzy przybyli z różnych części Polski, poprowadził o. Jan Bońkowski. Trasa stacji wiodła od siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, poprzez okalający ją park podworski do kościoła i kończyła się na cmentarzu przy krypcie pod kaplicą rodową Lutosławskich, gdzie znajduje się grób ks. Kazimierza Lutosławskiego. Po uroczystej drodze krzyżowej uczestnicy Zlotu powrócili do Muzeum, gdzie mieli możliwość odpocząć i zjeść posiłek oraz zwiedzić wystawy muzealne. Zapoznawanie z historią miejsca oraz wybitnymi postaciami z rodziny Lutosławskich odbywało się także na trasie szlaku drogi krzyżowej. Wiadomości te przekazywał kustosz Muzeum Marcin Rydzewski.

  • 01
  • 12
  • 16
  • 7

Additional information