MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

konferencja FB1aOśrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej

i Muzeum Przyrody w Drozdowie

zapraszają do udziału w konferencji:

Pamięć o Niepodległej na pograniczu mazowiecko-podlaskim

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. (piątek-sobota) w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, Drozdowo.

5 kwietnia 2019 r. (piątek)

10:00-10:30

dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej / Uniwersytet w Białymstoku), Pamięć i historia. Wprowadzenie do problematyki konferencji.

Sesja I: Co i jak powinno zostać zapamiętane?

10:30-11:00

dr Iwona Kulesza-Woroniecka (Uniwersytet w Białymstoku), Czynniki społeczne i kulturowe kształtujące wzorce pamięci historycznej na pograniczu mazowiecko – podlaskim.

11:00-11:30

mgr Mariusz Puchacz (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej): Droga do niepodległości na pograniczu mazowiecko-podlaskim. Regionalna narracja historyczna.

11:30-12:00

mgr Marcin Rydzewski (Muzeum Przyrody w Drozdowie), Pamięć o wydarzeniach niepodległościowych lat 1918-1920 zawarta w aktach oraz przestrzeni na przykładzie parafii Drozdowo, Romany i Wąsosz diecezji łomżyńskiej.

12:00-12:30

Przerwa na kawę i dyskusja

12:30-13:00

mgr Tomasz Szymański (Muzeum Przyrody w Drozdowie), Bolszewia na Ziemi Łomżyńskiej w 1920 roku. Wydarzenia, relacje, pamięć.

13:00-13:30

dr Alina Czapiuk, dr Iwona Kulesza-Woroniecka (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej / Uniwersytet w Białymstoku): Obraz polskiego czynu zbrojnego w programach oraz wybranych szkolnych podręcznikach historii.

13:30-14:00

Dyskusja

Sesja II: Miejsca pamięci i materialne nośniki pamięci

14:00-14:30

dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej / Uniwersytet w Białymstoku), Materialne korelaty, nośniki i miejsca pamięci. Próba (re)definicji.

14:30-15:00

dr Małgorzata Karczewska (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej), Stan rozpoznania i ochrony miejsc pamięci czynu niepodległościowego i wojny polsko-bolszewickiej na pograniczu mazowiecko-podlaskim.

15:00-15:30

dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej / Uniwersytet w Białymstoku), Pamięć wojny polsko-bolszewickiej w znakach zaklęta.

15:30-16:00

Przerwa na kawę / lunch i dyskusja

Sesja III: Pamięć pokoleń i przywracanie pamięci

16:00-16:30

dr Małgorzata Karczewska (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej), Pamięć młodego pokolenia o czynie niepodległościowym i epizodach wojny polsko-bolszewickiej na pograniczu mazowiecko-podlaskim.

16:30-17:00

mgr Marta Kupczewska (Instytut Pamięci Narodowej / Uniwersytet w Białymstoku), Rocznice odzyskania niepodległości w obchodach opozycji solidarnościowej lat 80. na wybranych przykładach z województw białostockiego i łomżyńskiego.

17:00-17:30

Dyskusja podsumowująca

6 kwietnia 2019 r. (sobota)

Sesja terenowa: szlakiem miejsc pamięci o Niepodległej na pograniczu mazowiecko-podlaskim.

Konferencja jest częścią projektu badawczego pt. Pamięć o Niepodległej. Badania nad dziedzictwem kulturowym i upamiętnianiem odzyskania przez Polskę niepodległości na obszarze północno-wschodniego Mazowsza oraz ich wykorzystanie dla nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

konferencja FB2 program

Additional information