MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 6821Wykonawcami „Muzycznego wieczoru u Lutosławskich” byli 21 marca wirtuozi nagrodzonej niedawno „Fryderykiem” Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Wystąpili skrzypkowie: Agnieszka Sobolewska i Cezary Gójski – koncertmistrz Filharmonii; altowiolista Adrian Stanciu - zdobywca wielu nagród, absolwent Uniwersytetu Muzycznego „George Enescu” w Iaşi i Uniwersytetu Muzycznego MDW w Wiedniu oraz wiolonczelistka Monika Cekała – łomżynianka, od niedawna wiolonczelistka orkiestry.

Publiczność usłyszała przede wszystkim utwory klasyczne: Kwartet smyczkowy F-dur op. 3 nr 5, R. J. Haydna (tak naprawdę skomponowany przez R. Hoffstettera), Kwartet nr 4 W. A. Mozarta, „Ombra mai fu” z opery „Kserkses” J. F. Haendla oraz „Jesus bleibet meine Freude” J. S. Bacha, Intermezzo z opery „Rycerskość wieśniacza” Pietro Mascagniego. Utwór na bis nie był przypadkowy – słynna „Aria na strunie G” Jana Sebastiana Bacha była bowiem wykonana dokładnie w dniu urodzin tego wybitnego kompozytora, urodzonego 21. marca 1685. Niespodzianką natomiast był współczesny utwór - „Girale” Wenezuelczyka M. Fariasa wykonany w ubiegłym roku podczas konkursu kompozytorskiego we Włoszech.

Kolejny koncert organizowany przez Łomżyńską Filharmonię w Drozdowie, nawiązujący do Wiosny Moniuszkowskiej, odbędzie się 27 kwietnia - serdecznie zapraszamy.

  • IMG_6819
  • IMG_6821
  • IMG_6834
  • IMG_6836
  • IMG_6838
  • IMG_6845

Additional information