MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

012Do końca czerwca bieżącego roku każdy odwiedzający Muzeum Przyrody w Drozdowie - historyczny dwór Lutosławskich będzie mógł zobaczyć opracowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wystawę poświęconą najwybitniejszym polskim politykom i mężom stanu, którzy swoim poświęceniem i działalnością przyczynili się do odrodzenia państwa polskiego w roku 1918. „Ojcowie Niepodległości” to ekspozycja terenowa, która przedstawia sylwetki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego.

W dniu 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbył się wernisaż wystawy, na którym byli obecni Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, dyrektorzy instytucji Powiatu Łomżyńskiego, pracownicy oświaty oraz mieszkańcy różnych miejscowości Ziemi Łomżyńskiej.

Wprowadzeniem do tematyki wystawy była prelekcja, w której adiunkt Tomasz Szymański wskazał najważniejsze osiągnięcia Ojców Niepodległości. Każdy z nich był postacią nietuzinkową z wieloma osiągnięciami, tym niemniej Józef Piłsudski zawsze będzie kojarzony jako współtwórca Legionów i pierwszy Naczelnik Państwa; Roman Dmowski jako kierownik polskiej dyplomacji na konferencji paryskiej, Ignacy Jan Paderewski jako orędownik sprawy polskiej wśród najważniejszych przywódców zachodu, Wincenty Witos jako polityk mający ogromne zasługi w dziele uobywatelnienia chłopów, Wojciech Korfanty jako obrońca polskości Śląska, a Ignacy Daszyński jako premier Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie, czyli zalążka polskiej niepodległej władzy.

  • 001
  • 002
  • 008
  • 010
  • 012

Additional information