MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 7154Na galowo rozpoczął się wernisaż wystawy łowieckiej w salach wystaw czasowych Muzeum Przyrody w Drozdowie. Wyjątkowe wydarzenie w historii łomżyńskiego myślistwa zainaugurowali 7 maja dyrektor Muzeum Anna Archacka i prezes Koła Łowieckiego „Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej” Andrzej Rumiński oraz prezes Koła Łowieckiego „Sokół” Paweł Zielewicz.

Setna rocznica zawiązania pierwszej na ziemi łomżyńskiej, w wolnej Polsce, organizacji łowieckiej (Towarzystwa Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej) została przypomniana przez dwa koła łowieckie prezentujące własny dorobek gospodarki łowieckiej. Wywodzą one swój rodowód bezpośrednio ze struktur pierwszego towarzystwa myśliwskiego. Wystawę opracowali Michał Zaleski z Koła Łowieckiego „Sokół” oraz Marian Brożyna z Koła Łowieckiego „Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej” we współpracy z Muzeum. W treści ekspozycji uchwycono istotne momenty rozwoju polskiej kultury myśliwskiej podane na przykładzie literatury łowieckiej, zaprezentowano dorobek miejscowej gospodarki łowieckiej poprzez prezentację trofeów okazów selekcyjnych sarny, jelenia, dzika i łosia. Gros miejsca poświęcono na przypomnienie wybitnych postaci z historii kół łowieckich oraz pracy tych organizacji, zwłaszcza edukacji dzieci i młodzieży, zilustrowanej w formie fotoreportaży. Nie zabrakło symboliki łowieckiej inspirującej sztukę użytkową. Dopełnieniem części wystawowej jest ekspozycja w parku przymuzealnym. Zostały w nim zaaranżowane urządzenia łowieckie: lizawka, paśnik, podsyp, schronienie dla kuropatw oraz ambona myśliwska. Trwałym upamiętnieniem uroczystości są dęby kolumnowe, przekazane przez brać myśliwską, wysadzone wzdłuż jednej ze ścieżek parkowych. Wystawa potrwa do 25 czerwca bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy do jej zwiedzania.

 • IMG_7143
 • IMG_7150
 • IMG_7152
 • IMG_7154
 • IMG_7157
 • IMG_7170
 • IMG_7171
 • IMG_7191
 • IMG_7200
 • IMG_7201
 • IMG_7208

Additional information