MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Fundacja Sztuk i Dialogu

zaprasza na

Dzień ziół narwiańskich

14 sierpnia 2021 roku w parku Muzeum Przyrody - Dworze Lutosławskich  w Drozdowie, godz. 11.00

Plakat A3 2021

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

logo Fundusz Patriotyczny

 

Muzeum otrzymało dofinansowanie wniosku w ramach programu INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ IM. ROMANA DMOWSKIEGO I IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO FUNDUSZ PATRIOTYCZNY - EDYCJA 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU, Priorytet II, pod nazwą: Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich - przywracanie blasku dworowi.

Przyznane zostały środki finansowe Instytutu pochodzące z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie: 600 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 834 112,00 zł, wkład własny w kwocie  234.000 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to jest częścią projektu zmierzającego do powstania „Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego – Ośrodka Historyczno-Przyrodniczego w Drozdowie".

W ramach wniosku w 2021 r. przygotowana będzie dokumentacja projektowa architektoniczna, branżowa i aranżacji wystaw; wykonany remont elewacji willi oraz zrealizowany zakup i montaż windy wraz z robotami związanymi z montażem.

 

logo instytut dziedzictwa myśli narodowej

 

Logo MKDNiS

IMG 4566

Koncert kończący XXVIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża wypełniły przeboje wokalne ze światowego repertuaru operowego, operetkowego i musicalowego oraz muzyka instrumentalna. Wykonawcami byli artyści z odległych stron, ale zaprezentowali się również z sukcesem lokalni muzycy-wirtuozi: trio akordeonowe Art Of Trio oraz Laura Narolewska, utalentowana wychowanka Studia Wokalnego ROK.

tenor Jacek Szymański

Rozpoczął się XXVIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. 3 lipca 2021 roku, w parku Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, nastąpiła jego uroczysta inauguracja – koncert zatytułowany „Oblicza miłości”. W programie koncertu znalazły się znane arie, ale nie zabrakło też poezji i mniej popularnych utworów. Wykonali je soliści znani doskonale festiwalowej publiczności: tenor Jacek Szymański, bas Dariusz Wójcik i pianista Rafał Lewandowski. Festiwal otworzyła Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska.

001

W poniedziałek 28 czerwca, w dniu w którym przypadła 102. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego sygnowanego z ramienia odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej przez Ignacego Jana Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego, w drozdowskim Muzeum odbyło się spotkanie poświęcone tej ważnej historycznej rocznicy oraz planom rozszerzenia formuły funkcjonowania instytucji. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych, pracownicy instytucji kultury, administracji i oświaty, przedstawiciele wojska, policji oraz marynarki wojennej jak również działacze stowarzyszeń społecznych oraz reprezentująca potomków rodziny Lutosławskich Marta Niklewicz-Dworak.

IMG 3316

Wspomnienia o Lutosławskich słyszane z ust potomków są zawsze ciekawym doświadczeniem zainteresowanych historią tej rodziny. Tak było też 11 czerwca 2021 r., kiedy Muzeum odwiedziła wnuczka ostatniej dziedziczki Drozdowa, Marii Niklewicz – Marta Dworak oraz jej córka, Julia Waszczuk.

Okładka legendy drozdowskie

Do oferty wydawniczej drozdowskiego Muzeum dodaliśmy długo wyczekiwaną publikację. Tym razem jest to zbiór legend i opowieści z życia Drozdowa i okolic w XIX i XX w. Wydawnictwo dedykujemy dzieciom i młodzieży, ale jak to bywa z legendami sięga po nie czytelnik niezależnie od wieku, a raczej kierując się zainteresowaniem niecodziennymi zdarzeniami i ich wyjaśnieniem.

O wielu miejscowościach czy leśnych uroczyskach mających swoje osobliwości nieraz snuto opowieści. Przekazywane z ust do ust nabierały kolorytu lub go traciły, a utrwalały się te, które uznawano za bardziej ciekawe i wartościowe. Jednakże są szczególne miejsca, a wśród nich Drozdowo, dawniej zamożny majątek ziemski, wieś gminna, a po dziś dzień siedziba parafii, gdzie wystąpiły niezwykłe warunki do narodzin niejednej legendy, a może i ludycznego przybrania autentycznej historii.

Zapraszamy do lektury po raz pierwszy zebranych i opublikowanych legend i opowieści drozdowskich. Mamy nadzieję, że te nadnarwiańskie perły – jak nazwał je jeden z opowiadających – zaciekawią Czytelników i skłonią do refleksji o roli wyobraźni w procesie poznawania społeczeństwa i przyrody. Zachęcą też do przemyśleń nad tym, ile rzeczywistości jest w tym, czego doświadczamy, a ile fikcji, gdzie kończy się realizm, a zaczyna działanie wyobraźni.

Okładka Panie Lutosławskie

Nakładem Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie ukazała się książka „Panie Lutosławskie. Losy niezwykłych kobiet na tle historii dwóch stuleci” autorstwa kustosza Tomasza Szymańskiego. Jest to popularnonaukowa publikacja ukazująca życiowe doświadczenia, troski oraz wartości moralne kolejnych pokoleń kobiet należących do ziemiańskiego rodu związanego z Drozdowem nad Narwią. Wśród Pań Lutosławskich przedstawionych na kartach książki znalazły się między innymi typowana do literackiego Nobla poetka i pisarka Sofia Casanova Lutosławska, patriotka dwóch ojczyzn – Polski i Hiszpanii; jej córka Izabella z Lutosławskich Wolikowska – autorka bestsellerowych w dwudziestoleciu międzywojennym powieści obyczajowych; doktor Maria Lutosławska – matka geniusza muzyki poważnej Witolda Lutosławskiego i zarazem lekarka oraz działaczka społeczna czy Maria z Lutosławskich Niklewiczowa – ostatnia właścicielka drozdowskiego dworu, który dzięki jej determinacji przetrwał najgorsze czasy PRL-u i mógł w 1984 roku stać się siedzibą muzeum przyrodniczego.

Teren Muzeum

Miesiące takie jak maj i czerwiec w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie są tradycyjnie miesiącami wzmożonego ruchu wycieczek szkolnych. W roku bieżącym drozdowska instytucja również gości przedszkola, uczniów szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich. W związku z sytuacją pandemiczną zwiedzanie wygląda nieco inaczej niż w latach poprzednich, a goście są zobowiązani do przestrzegania wytycznych sanitarnych.

Wycieczka do muzeum to głównie poznawanie ekspozycji przyrodniczych i historycznych, świata dawnego dworu, flory i fauny ze szczególnym naciskiem na Dolinę Narwi i Kotlinę Biebrzańską, jak również podwodnego świata jezior i rzek pięciu kontynentów. Ale nie tylko. Grupy korzystają także z zajęć edukacyjnych takich jak terenowa gra pod nazwą „Zabawa w tropicieli”. Polega ona na poszukiwaniu drzew w muzealnym parku oraz rozpoznawaniu poszczególnych gatunków. By to wykonywać dzieci otrzymują pomoce naukowe i wskazówki. Ponadto grupy mogą wybrać się na spacer po alejkach parkowych, a w zadaszonej wiacie urządzić ognisko. Są tam ławki i specjalne palenisko do pieczenia kiełbasek. W ten sposób wycieczka do Drozdowa daje możliwość wzbogacenia wiedzy jak również miłego spędzenia czasu przy wykorzystaniu ładnej pogody i walorów przyrodniczych.

Additional information