MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Od lewej Czesław i Maria Niklewicze, ks. Kazimierz Cwalina, Krystyna Niklewicz, Teresa Meissner. Poniżej siedzą Stanisław i Janina Cwalina  rodzeństwo ks. Kazimierza CwalinyKsiądz Kazimierz Cwalina (1912-1996), harcmistrz ZHP i kapelan drużyny weteranów, był w latach 1945-1969 proboszczem drozdowskiej parafii. Jest do dziś wspominany wyjątkowo ciepło, zwł. przez starszych mieszkańców Drozdowa, którzy pamiętają jeszcze wspólnoty – bo tak można je nazwać – chórzystów i harcerskie, którym ksiądz Cwalina przewodził. Był też ważną osobą dla rodziny Lutosławskich, skoro Maria Niklewicz, ostatnia dziedziczka Drozdowa, zwracała się do niego „mój przybrany synu”. Poniżej zamieszczamy fragmenty kazania, wygłoszonego przez księdza Kazimierza podczas Mszy Św. odprawionej w Warszawie, 19 stycznia 1988 roku w 100. rocznicę urodzin Marii Niklewicz. To cenne wspomnienia – wygłoszone przez naocznego świadka, a często też towarzysza drozdowskich radości i trosk Marii Niklewiczowej, pięknie zakończone nadzieją, „…że duch pani Marii, ozdobiony dodatkową koroną cierpień otrzyma koronę chwały wiecznej, a dla potomnych będzie inspiracją prawdziwego patriotyzmu, umiłowania ziemi ojczystej, troski o ducha religijnego, ducha prawości i czynienia dobra”.

Gerard van Honthorst - Adoracja pasterzy 1622

Gerard van Honthorst, Adoracja pasterzy (1622, barok)

 

Pełnych radości, szczęścia rodzinnego i zdrowia

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
w imieniu kadry Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie
życzy

Anna Archacka

 

Znaki Niepodległej okładka

Wystawa Znaki niepodległej – łomżyńskie drogi środowisk niepodległościowych prezentowana w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie oraz jej katalog upamiętniają 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, tym samym wpisując się w obchody jubileuszowe na ziemi łomżyńskiej w 2018 roku.

Materiały przygotowano z myślą o edukacji młodzieży szkolnej, jak i dorosłych. Hasłami przewodnimi wystawy obok słowa niepodległość stały się także obejmujące ponadczasowe wartości – służba Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój oświaty i gospodarki, czy wreszcie kształtowanie myśli nowoczesnego Polaka.

Okładka

Przedstawiamy Państwu czwartą i zarazem ostatnią część reprintu broszury „Na otwarcie Domu Żołnierza i dziesięciolecie obrony Łomży 1920-1930” wydanej w roku 2020 w związku z 100. rocznicą wojny polsko-bolszewickiej.

 

 

 

 

 

 

OkładkaPrzedstawiamy Państwu trzecią część broszury „Na otwarcie Domu Żołnierza i dziesięciolecie obrony Łomży 1920-1930”, której reprint został wydany w związku z 100. rocznicą wojny polsko-bolszewickiej.

 

 

 

 

 

 

Anna Archacka i Krystyna Witkowska

Anna Archacka i Krystyna Witkowska, wnuczka Mariana Lutosławskiego (fot. 4lomza.pl)

 

Anna Archacka, dyrektor Muzeum Przyrody-Dworu Lutosławskich w Drozdowie, otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2019/2020. W myśl podjętej w tej sprawie uchwały zarządu województwa została doceniona za: „rozwój i prestiż zarządzanej instytucji, która jest ważnym ośrodkiem edukacji przyrodniczej, historycznej i muzycznej w regionie.

Za 40 lat pracy zawodowej cechującej się charyzmą i zapałem do ratowania dziedzictwa, za tworzenie instytucji prężnej, o wielokierunkowej ofercie programowej, żywo reagującej na potrzeby środowiska”. – Otrzymane wyróżnienie utwierdza mnie w przekonaniu, że realizowany przez muzeum program działalności, tak ważny społecznie, został doceniony również przez Marszałka Województwa Podlaskiego – mówi Anna Archacka.

Anna Archacka, wcześniej pracująca w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Łomży oraz jako pracownik kultury w strukturach samorządowych powiatu łomżyńskiego, została dyrektorem drozdowskiego muzeum w roku 2008, po niespodziewanej śmierci swego poprzednika Mirosława Grużewskiego.

Tegoroczne obchody 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości ze względu na pandemię zachorowań na Covid-19 miały skromniejszy przebieg niż zwykle. Tym niemniej jak co roku w imię wierności polskiej tradycji złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego – związanego z Drozdowem oraz rodziną Lutosławskich wybitnego polityka i męża stanu. Dmowski przypieczętował polską wolność składając wspólnie z Ignacym Janem Paderewskim podpisy pod Traktatem Wersalskim w wyniku którego Polska wróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Był politykiem zabiegającym o sprawę polską na arenie międzynarodowej.

W środę 11 listopada 2020 roku w samo południe zebrano się przy drozdowskim dworze i odśpiewano hymn, po czym pod tablicą przypominającą jednego z Ojców Niepodległości wiązanki kwiatów złożyły delegacje władz województwa podlaskiego, władz powiatu łomżyńskiego, Wojska Polskiego, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

 • 001
 • 003
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Polska flaga źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polska_flaga.jpg

O rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trudno zapomnieć w Dworze Lutosławskich, gdzie zmarł przyjaciel rodziny, jeden z ojców niepodległości naszej Ojczyzny – Roman Dmowski. To właśnie pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego będą złożone kwiaty – 11 listopada o godz. 12.00, w dowód wdzięczności i pamięci o wydarzeniach sprzed lat, które dały nam wolną Polskę.

Additional information