001

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę wolnego państwa po latach zaborczej niewoli oddano hołd jednemu z ojców niepodległości – Romanowi Dmowskiemu. Pod tablicą upamiętniającą prezesa Komitetu Narodowego Polskiego zebrali się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji państwowych, nauczyciele z młodzieżą szkolną, delegacje Wojska Polskiego i Ochotniczej Straży Pożarnej, harcerze oraz mieszkańcy Drozdowa i innych miejscowości z terenu Powiatu Łomżyńskiego. Delegacje tradycyjnie złożyły kwiaty pod wmurowaną w roku 2000 tablicą stanowiącą hołd Ziemi Łomżyńskiej dla Romana Dmowskiego, który w naszym regionie spędził ostatnie miesiące swojego życia.

flaga polski

Starosta Łomżyński, Prezydent Łomży, dowódca 18. Pułku Logistycznego, dowódca 13. Batalionu Lekkiej Piechoty oraz Komendant Nadnarwiańskiego Hufca ZHP w Łomży zapraszają na łomżyńskie obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę „Łomża dla Niepodległej”.

W programie:

11 listopada 2019 roku godz. 10.00 Zapalenie zniczy na grobie Leona Kaliwody i mogiłach żołnierskich, symboliczne odsłonięcie i poświęcenie po odbudowie grobu Franciszka Gibesa, który zginął podczas akcji rozbrajania Niemców 11 listopada 1918 r. (Cmentarz ul. M. Kopernika)

godz. 11.00 Bicie dzwonów kościelnych złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego na Domku Pastora i Miejscami Pamięci Narodowej

godz. 11.45 Zbiórka pocztów sztandarowych przed Katedrą Łomżyńską (ul. Dworna 25)

godz. 12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny, odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu 2019” (Katedra Łomżyńska)

godz. 13.00 Uroczysta odprawa pocztów sztandarowych (ul. Sienkiewicza 10)

godz. 14.30 Silni Pamięcią – Silni Jednością Złożenie kwiatów przed tablicą Romana Dmowskiego. Odłonięcie nowej tablicy Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Uroczystość wręczenia Nagród za promocję Powiatu Łomżyńskiego i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego (Muzeum Przyrody w Drozdowie)

godz. 17.00 Śpiewajmy dla Niepodległej – koncert Wykonawcy: Łomżyńska Orkiestra Dęta (MDK-DŚT), Waldemar Borusiewicz – dyrygent, Paweł Krasulak – tenor, Chór Kameralny „Amici” (MDK-DŚT) pod dyrekcją Anny Kurowskiej (Aula II LO im. M. Konopnickiej, pl. Kościuszki 3)

godz. 18.00 20. Jubileuszowy Wieczór Pieśni Patriotycznej Rodziny Lipskich (Muzeum Przyrody w Drozdowie)

Wydarzenia towarzyszące:

7 listopada godz. 12.00 Nasza Niepodległa uroczystość w Szkole Podstawowej nr 5 im. S. Staszica (ul. Polna 40a) 8 listopada

godz. 13.00 Polska To Ja i Ty – uroczystość patrona szkoły, Marszałka Józefa Piłsudskiego (Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22)

10 listopada godz. 13.00 Uroczyste zakończenie Roku Moniuszkowskiego – koncert.

Wykonawcy: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent, Krzysztof Zimny – tenor, David Roy – baryton, Wojciech Urbanowski – bas-baryton. W programie: S. Moniuszko (Katedra Łomżyńska, ul. Dworna 25)

godz. 16.00 Dzieje Wędrującej Kolekcji ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Akcenty patriotyczne w wybranych dziełach – kuratorska prezentacja wystawy przez Joannę Szeligowską-Farquhar Pastor Kacper Mikulski – Przyjaciel Marszałka Józefa Piłsudskiego – prelekcja Marty Gosk (Muzeum Północno-Mazowieckie, ul. Dworna 22)

godz. 18.00 Przyjaciele Pani Hani – koncert Katarzyny Żak (Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12a) 14 listopada

godz. 14.00 Polska To My - XIII Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej (III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK, ul. Senatorska 13)

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 18 Pułk Logistyczny zaprasza na piknik wojskowy ph. „Służymy Niepodległej”, który odbędzie się w niedzielę 10 listopada br. w godz. 11:00-17:00 na terenie jednostki przy Al. Legionów 133. W trakcie pikniku będzie możliwość obejrzenia sprzętu i uzbrojenia wojskowego, zwiedzenia sali tradycji oraz spróbowania grochówki wojskowej. Przewidziany jest także program artystyczny. Piknik zakończy się uroczystym capstrzykiem przy pomniku Żołnierzy 33 pp.

Serdecznie zapraszamy!

afisz 2019 11mini

Zapraszamy na koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego

z cyklu „Muzyczne wieczory u Lutosławskich”

 16 listopada 2019 r (sobota), godz. 18.30

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, ul. Główna 38

PIERLUIGI CAMICIA (WŁOCHY) – fortepian
W programie: L. van Beethoven, J. Brahms, F. Chopin

WSTĘP WOLNY

Muzeum Przyrody na fotografii

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

oraz

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

zapraszają na

Recital kontrabasowy

w wykonaniu

Kamila Łomasko – kontrabas i Olgi Anikiej – fortepian

W programie: Paul Hindemith - Sonata na kontrabas i fortepian, Jules Massenet - Meditation z opery Thais,

Nino Rota - Divertimento Concertante na kontrabas i fortepian

siedziba Muzeum, 23 listopada 2019 r. (sobota), godz. 18.00

wstęp - 5 zł

 

001 

W sobotni wieczór 19 października br. koncertem „Belarte” został rozpoczęty kolejny sezon koncertów organizowanych przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży oraz drozdowskie Muzeum odbywający się pod nazwą „Muzyczne Wieczory u Lutosławskich”.

 

Wykonawcy to duet młodych utytułowanych artystów: skrzypaczki Marty Magdaleny Lelek oraz pianisty polsko-boliwijskiego pochodzenia Maurizia Silvy. Artyści znani ze scen krajowych i zagranicznych gościli tym razem w dworze Lutosławskich by wykonać tu utwory Chopina,  Schuberta, Rachmaninowa, Prokofiewa oraz Kreislera. Zabrzmiały sonaty, etiudy i mazurki wielkich twórców grane w duecie lub solo.

fotografia przedstawiająca Muzeum Przyrody

Gmina Piątnica, Fundacja „Sztuk i Dialogu” oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie zapraszają do udziału w Konkursie Historycznym pt. „Niezwykła historia rodziny Lutosławskich z Drozdowa” uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Piątnica

Cel ogólny Konkursu

Kształtowanie polskiej świadomości historycznej i kulturowej uczniów szkół podstawowych gminy Piątnica poprzez popularyzację wiedzy o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z dziejami Polski i łączących się z historią Mazowsza i Podlasia.

TERMINARZ KONKURSU:

 1. Do 20 października 2019 – rozesłanie regulaminu do szkół.
 2. Do 28 października 2019 – zgłoszenia przez szkoły deklaracji udziału w Konkursie.
 3. Do 20 listopada 2019 – przeprowadzenie konkursu na terenie szkół przez Szkolne Komisje Konkursu, w oparciu o arkusze testowe udostępnione za pośrednictwem Muzeum Przyrody w Drozdowie.
 4. Do 20 listopada 2019 – zajęcia lekcyjne lub edukacja własna ucznia na podstawie:
  • lekcji historii zrealizowanej w szkołach przez członków Komisji Konkursowej;
  • strony internetowej Muzeum: muzeum-drozdowo.pl;
  • prezentacji udostępnionej drogą elektroniczną po w/w lekcji historii.
 5. Do 21 listopada 2019 – przesłanie protokołów Szkolnych Komisji Konkursowych na adres e-mailowy organizatora.
 6. Listopad 2019 r. – zwiedzanie Muzeum w Drozdowa jako jedna z nagród; podsumowanie Konkursu.

003

W dniach 11-12 października odbyła się konferencja „Wincenty Lutosławski i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja” Białystok – Drozdowo. Główny organizator Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, przy współpracy z Muzeum Przyrody w Drozdowie, drugi dzień konferencji zorganizował w siedzibie Muzeum. Po zwiedzeniu wystaw goście reprezentujący ośrodki naukowe w Lublinie, Krakowie, Toruniu, Olsztynie, Warszawie i Białymstoku wzięli udział w części naukowej, którą prowadziła dr hab. Anna Janicka prof. UwB oraz prof. Grzegorz Igliński UWM w Olsztynie. Duże zainteresowanie wzbudziło spotkanie z dr Hanną Liberą, prawnuczką Wincentego Lutosławskiego, wspominającą rodzinne dzieje. W sesji plenarnej głos zabrał dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski z Wydziału „Artes Liberales” UW. Przedstawił wyniki własnych kwerend poświęconych Wincentemu i Sofii Lutosławskim, jakie przeprowadził na terenie Hiszpanii. Wystąpienie to odbyło się pomiędzy prelekcjami drozdowskich muzealników. Adiunkt Tomasz Szymański przedstawił zarys historii rodziny Lutosławskich, twórców kultury i ludzi idei. Kustosz Marcin Rydzewski w swojej prezentacji skoncentrował się na spuściźnie materialnej po Wincentym Lutosławskim w Drozdowie, która stała się inspiracją dla miejscowych badań.

Muzeum Przyrody w Drozdowie otrzymało Nagrodę II stopnia w XXX edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Kapituła powołana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA w Łomży z przewodniczącym prof. Antonim Dudkiem uhonorowała drozdowską placówkę za „umiejętne łączenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego z ochroną dziedzictwa kulturowego”.

Jest to ważne ogólnopolskie wyróżnienie dla powołanej w 1984 roku instytucji, która zajmuje się dwiema dziedzinami działalności: przyrodą i historią, kultywuje pamięć o historii rodu Lutosławskich i zajmuje się popularyzacją dziejów oraz dorobku twórczego ziemian z Drozdowa jak również ziemiaństwa związanego z regionem, prowadzi działalność wydawniczą, gromadzi zbiory, prowadzi badania naukowe, organizuje konferencje przyrodnicze i historyczne oraz udostępnia zwiedzającym wystawy stałe oraz czasowe stale poszerzając swoją ofertę. Siedziba Muzeum, czyli dworek Lutosławskich jest jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu.

Afisz koncertu BELARTE

Zapraszamy na koncert kameralny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego

z cyklu „Muzyczne wieczory u Lutosławskich”
 
BELARTE

19 października 2019 r. (sobota), godz. 18:30
Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38

MARTA MAGDALENA LELEK – skrzypce
MAURICIO SILVA – fortepian
W programie m.in.: F. Schubert. F. Kreisler, F. Chopin, W. Kilar, S. Rachmaninow

WSTĘP WOLNY

Additional information