MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

śp. Krystyna Zacharzewska w swoim ogrodzie

Śp. Krystyna Zacharzewska, która odeszła 3 maja 2021roku, należała do grona przyjaciół Muzeum już od kilkunastu lat. Dokładnie, od czasu zorganizowania wystaw o wspólnym tytule „Korzenie” autorstwa jej dzieci: Joanny Zacharzewskiej-Szymańskiej, reżyserki, malarki, autorki  ilustracji  oraz syna Jacka Zacharzewskiego – artysty rzeźbiarza zajmującego się tworzeniem unikatowej biżuterii oraz rzeźb z czarnego dębu.

las Łomżyński Park Narodowy

Sadzenie lasu na terenie Leśnictwa Drozdowo zorganizowało Nadleśnictwo Łomża. Uczestniczyli w nim pracownicy Nadleśnictwa, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, żołnierze z 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego oraz pracownicy drozdowskiego Muzeum. Posadzono ok. 500 szt. 3-letnich sadzonek świerka wyhodowanych z nasion poświęconych w 2017 roku przez Papieża Franciszka w trakcie pielgrzymki polskich leśników, związanej z przekazaniem choinki pochodzącej z Nadleśnictwa Gołdap dla Watykanu.

 Logo MPD

Od 4 maja 2021 roku (wtorek) muzeum jest ponownie otwarte dla zwiedzających.


 Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarnych.

Serdecznie zapraszamy!

Godziny otwarcia od 4 maja do 30 września:
od poniedziałku do piątku od 8:30 do 17:30, w soboty i niedziele od 9:30 do 17:30.
 
 

Szkic do obrazu "Konstytucja 3-Maja", Jan Matejko, olej, 1890, zb. Muzeum Narodowe w Warszawie

Szkic do obrazu "Konstytucja 3-Maja", Jan Matejko, olej, 1890, zb. Muzeum Narodowe w Warszawie

Obchodzone w Polsce Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja tradycyjnie połączone jest z eksponowaniem barw państwowych i wspomnień o postaciach historycznych wpisanych w powstanie Ustawy Zasadniczej zrównującej w prawach stany oraz nadającej jednolity ład prawny wszystkim ziemiom tworzącym Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Uchwalenie Konstytucji było początkiem nowej drogi dla rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego, ale też zwieńczeniem kilkuletnich prac Sejmu Czteroletniego.

Aby poznać kulisy powstania tak doniosłego aktu prawnego należy również zwrócić uwagę na międzynarodową sytuację polityczną w Europie i dopiero wówczas zaczynać opowieść o trzeciomajowej Konstytucji.

Gdy zawiązywał się Sejm walny nazwany Wielkim 6 października 1788 r. Europa znajdowała się na linii głębokiego podziału, którego sporny promień przebiegał także przez Rzeczpospolitą. Otóż Rosja sprowokowała do kolejnej wojny Turcję, która wypowiedziała ją w sierpniu 1787 r. przy politycznym poparciu Francji i Wielkiej Brytanii. Natomiast w czerwcu 1788 r. własną wojnę imperium Romanowów wydała Szwecja, rozpoczynając działania zbrojne z kierunku finlandzkiego, przy wsparciu dyplomatycznym Wielkiej Brytanii, Holandii i Prus. Polska także była zachęcana do uczestnictwa zarówno po jednej i drugiej stronie konfliktu, jednak bardziej niż zaangażowania w geopolityczne spory i zamysły o ewentualnych korzyściach z tego tytułu potrzebowała ona czasu i uwagi na wytworzenie wewnętrznej spoistości. W kraju wstrząsanym polityką przywilejów stanowych wciąż pogłębiał się impas wywołany brakiem reform społecznych, gospodarczych, administracyjnych i wojskowych, a złota zasada wszyscy albo nikt czyli liberum veto była niezwykle jaskrawym przykładem zapaści demokracji stanowej.

Franciszek Wierzbicki w mundurze chorążego armii rosyjskiej 1916 zb. CAW

Franciszek Wierzbicki w mundurze chorążego armii rosyjskiej - 1916 r., zb. CAW

 

Franciszek Kornel Wierzbicki urodził się 2 kwietnia 1884 r. we wsi Boguszyce Stare w pow. łomżyńskim. Rodzice Franciszek i Stanisława z Jabłońskich posiadali kilkusethektarowy majątek ziemski stanowiący podstawę utrzymania rodziny. Franciszek zdobywał edukację w 7-klasowej Szkole Handlowej Rontalera w Warszawie, a następnie w Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom w 1907 r. Rok później po śmierci ojca przejął na własność rodzinny majątek w Boguszycach, z którym związał przyszłość. W twórczym i pasjonującym życiu przeżył także okres wojskowej nauki i służby.

Kasia Kuklińska

Śp. Katarzyna Kuklińska odeszła 31 marca 2021roku, ale żyć będzie w pamięci osób związanych z kulturą bardzo długo. W Muzeum zapamiętana będzie przede wszystkim jako inicjatorka i współorganizatorka Europejskiego Festiwalu Filmowego i Sztuk Wszelakich „Łomża JA i TY”, którego wydarzenia miały też miejsce w Muzeum. W Drozdowie corocznie odbywało się uroczyste festiwalowe spotkanie z koncertem, wernisażem wystawy, wręczeniem kwiatów czy Anioła osobom wspomagającym organizację Festiwalu.

Paolo Veronese Zmartwychwstanie Chrystusa ok. 1570

Paolo Veronese „Zmartwychwstanie Chrystusa”, ok. 1570

 

Serdeczne życzenia Łask Pana Zmartwychwstałego,

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

składają

Anna Archacka wraz z Kadrą Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie

Krystyna Witkowska wygłasza prelekcję Białe kruki podczas spotkania W kręgu pisarstwa rodziny Lutosławskich w 2014 roku

fot. Krystyna Witkowska wygłasza prelekcję Białe kruki podczas spotkania „W kręgu pisarstwa rodziny Lutosławskich” w 2014 roku

 

Śp. Krystyna Witkowska odeszła w marcu 2018 roku, w wieku 81 lat. Była córką Anny Lutosławskiej i Andrzeja Zalewskiego oraz wnuczką Mariana Lutosławskiego, rozstrzelanego – razem z bratem Józefem, ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego – za działalność patriotyczną, w Moskwie w 1918 roku. Nestorka rodu Lutosławskich, z historyczną misją angażowała się w odkrywanie, przywracanie i popularyzację historii swych słynnych przodków. Jako człowiek – chętna do pomocy, zatroskana o innych, z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Tak jest zapamiętana i często wspominana Pani Krystyna, obecna nadal w naszych sercach i pamięci.

Additional information