MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

rolnictwo_wystawa_M

W dniu 10 maja br. w Muzeum Przyrody miało miejsce otwarcie wystawy pt. "Rolnictwo a ochrona przyrody". Zwiedzanie poprzedziła prelekcja autorki wystawy - kustosz Muzeum Teresy Grużewskiej. Ponadto odbyła się prezentacja filmów: "Wpływ żywności na rozwój i zachowanie młodzieży" oraz "Nieco z życia skoczogonków". Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, mieszkańcy Drozdowa i okolic oraz uczniowie Zespołu Szkół w Marianowie.

Wystawę można oglądać do 13 czerwca br. Zapraszamy!

IMG_0512_m IMG_0518_m IMG_0521_m IMG_0514_m IMG_0531_m IMG_0515_m IMG_0539_m IMG_0528_m IMG_0523_m


Additional information