MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Witold Lutoslawski

Minęło już 15 lat od śmierci Witolda Lutosławskiego – najsłynniejszego polskiego kompozytora światowej sceny muzycznej XX wieku. Nie jest to jednak postać znana Polakom na tyle, na ile zasługuje dorobek kompozytorski oraz sama sylwetka kompozytora. Osobom znającym z kolei twórczość kompozytorską Witolda Lutosławskiego, nieznany jest bardzo często fakt, że pochodzi on z Drozdowa, z zasłużonej dla polskiej kultury rodziny Lutosławskich.Powstała z inicjatywy Muzeum wystawa Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego, której autorką scenariusza jest Teresa Witkowska - przedstawicielka młodego pokolenia rodziny Lutosławskich, przybliża tę postać szerokiemu gronu odbiorców. Pani Teresa korzystała z największego archiwum rodzinnego Lutosławskich gromadzonego przez Krystynę Witkowską.

 Dzięki temu zwiedzający wystawę mają okazję obejrzeć zdjęcia i zapoznać się z materiałami wcześniej nie publikowanymi. Wystawa informuje również o działalności charytatywnej kompozytora, która za życia Witolda Lutosławskiego była na jego życzenie nie nagłaśniana.

 

Wystawa prezentowana była w Warszawie w Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina, Filharmonii Narodowej oraz Studiu koncertowym im. W. Lutosławskiego Polskiego Radia.

W Muzeum Przyrody w Drozdowie można ją oglądać do 22 września 2009 r. Zapraszamy!

Wystawa przygotowana jest z myślą o prezentacji w różnych miejscach kraju. Wszystkich zainteresowanych wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt z Muzeum, tel. 086 219-20-81. Wystawa jest dwujęzyczna, łatwa w montażu, przygotowana w formie 15 wolnostojących tablic. Towarzyszą jej plakaty i foldery. Wypożyczana jest bezpłatnie.

Wystawa powstała w 2008 r. przy pomocy finansowej: Fundacji Wspomagania Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Fundacji Narwiańskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wystawa - Witold Lutoslawski  Wystawa - Witold Lutoslawski  Wystawa - Witold Lutoslawski  Wystawa - Witold Lutoslawski

Additional information