MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

07Muzeum Drozdowo- Pamiętam... – takimi słowami Ks. Biskup Łomżyński Senior Tadeusz Zawistowski rozpoczął swoje wystąpienie na otwarciu wystawy poświęconej obławie augustowskie z lipca 1945 r. Pochodzący ze Sztabina nad Biebrzą kapłan przypomniał kilka postaci z listy osób, które padły ofiarą obławy. - To byli moi sąsiedzi, znałem ich – mówił. - Choć, w czasie obławy miałem niespełna 15 lat, to dobrze pamiętam sąsiadów, którzy znaleźli się wśród wywiezionych w nieznanym kierunku, o których dalszych losach nadal niewiele wiemy. 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej OIPN w Białymstoku reprezentował historyk Tadeusz Piotrowski, który w swoim wystąpieniu wprowadzającym do tematu wystawy przypomniał kulisy przygotowań do obławy. Podkreślił znaczenie braku wyjaśnienia losów około 600 zaginionych dla lokalnej społeczności. Wyjaśniał, że tak wiele ofiar służb bezpieczeństwa ZSRR na ziemi augustowskiej i suwalskiej, to skutek rozpoznania struktury polskiego podziemia przez partyzantkę radziecką, miejscowych informatorów i działalność UB, którego funkcjonariusze w „gorących” lipcowych dniach współdziałali z sowieckimi grupami pacyfikacyjnymi dokonującymi zatrzymań i aresztowań w celu weryfikacji i pozyskania informacji o polskim podziemiu akowskim działającym w okolicach Puszczy Augustowskiej. Celem nadrzędnym akcji miało być oczyszczenie masywu leśnego z przedstawicieli podziemia niepodległościowego, utrudniających realizowanie polityki nowych władz. Swoje wystąpienie nt. prób wyjaśnienia zbrodni zakończył zapytaniem, czy my jako obywatele zrobiliśmy wszystko, by wyjaśnić tę sprawę? Dodał, że jako historyk ma wciąż nadzieję, iż jeszcze doczeka się czasów kiedy zostaną ujawnione dokumenty naświetlające sprawę - jego zdaniem chyba w tej chwili najważniejszą dla bliskich ofiar zbrodni - gdzie znajdują się ciała pomordowanych Polaków, zaginionych w czasie obławy augustowskiej.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w obecności zaproszonych gości. Spotkanie upamiętniające zdarzenia z lipca 1945 roku zakończono uroczystym koncertem w salonie dworskim Muzeum, podczas którego zaprezentowali się uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku, pod kierunkiem Macieja Krassowskiego. Młodzież (Magdalena Kirejczyk - wiolonczela, Cezary Karwowski i Karol Czołpiński – fortepian, Jakub Chomiczewski - klarnet) prezentowała utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Johannesa Brahmsa oraz Fryderyka Chopina.

Wystawa udostępniona przez Oddział IPN w Białymstoku będzie prezentowana we wnętrzach Muzeum do końca bieżącego roku.

 • 01Muzeum_Drozdowo
 • 02Muzeum_Drozdowo
 • 03Muzeum_Drozdowo
 • 04Muzeum_Drozdowo
 • 05Muzeum_Drozdowo
 • 06Muzeum_Drozdowo
 • 07Muzeum_Drozdowo
 • 08Muzeum_Drozdowo
 • 09Muzeum_Drozdowo
 • 20Muzeum_Drozdowo
 • 21Muzeum_Drozdowo
 • 22Muzeum_Drozdowo
 • 23Muzeum_Drozdowo
 • 24Muzeum_Drozdowo
 • 25Muzeum_Drozdowo
 • 26Muzeum_Drozdowo
 • 27Muzeum_Drozdowo
 • Oblawa_augustowska_grafika

Additional information