MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

012plener malarskiCi, którzy odwiedzili drozdowskie Muzeum między 10 a 16 sierpnia 2015 roku zobaczyć mogli stojących przy sztalugach, w parku, przy dworze Lutosławskich, rozstawionych z farbami malarzy - wpatrzonych w krajobraz, z pędzlem w ręku przekładających interesujący ich fragment rzeczywistości na płótno. To uczestniczki i uczestnicy ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Kultura łomżyńska pędzlem malowana - Drozdowo 2015”.

Zorganizowany przez Fundację Sztuk i Dialogu, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie plener skupił artystów-malarzy z regionu i dalszych stron kraju. Wśród parkowych alei, kwiatów i roślin, w dolinie rzecznej, w sąsiedztwie malowniczych krajobrazów, każdy wykonać miał po cztery obrazy. Mnóstwo widoków, mnóstwo tematów i inspiracji czekało na nich w miejscu gdzie piękno przyrody łączy się z dziedzictwem historycznym i kulturowym.

Jaki był motyw przewodni, cel tego projektu artystycznego? Ujęcie w dziełach malarskich wyjątkowych walorów i piękna terenów Powiatu Łomżyńskiego, w szczególności Drozdowa, okolic oraz wyjątkowej Doliny Narwi. Przedsięwzięcie przyczynić się ma również do rozwoju szeroko pojętej kultury plastycznej oraz zachęcić do poznania przyrody regionu.

Próbkę wykonanych prac oraz proces twórczy możemy zobaczyć na dołączonych poniżej zdjęciach. Wernisaż wystawy z udziałem autorów odbędzie się we wrześniu 2015 roku. Szczegóły dotyczące poplenerowej wystawy wkrótce.

  • 001plener_malarski
  • 005plener_malarski
  • 006plener_malarski
  • 007plener_malarski
  • 008plener_malarski
  • 009plener_malarski
  • 010plener_malarski
  • 012plener_malarski
  • 013plener_malarski
  • 014plener_malarski

Additional information