MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 0853W dniu 18 września w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie miało miejsce otwarcie wystawy „Działalność sejmowa Adama Chętnika”. Goście mieli możliwość wysłuchania prelekcji, wnuka Adama Chętnika – Pana Jacka Chętnika. Mówił On na temat działalności patriotycznej Adama Chętnika w latach 1919-1945. Swoje wystąpienie przygotował w oparciu o niepublikowane materiały z archiwum rodzinnego oraz własnych poszukiwań. Po nim wprowadzenie do tematu wystawy wygłosił jej autor Marcin Rydzewski – adiunkt Muzeum w Drozdowie, który opowiadał m.in. o archiwaliach, które zostały po raz pierwszy zaprezentowane publicznie. Oprócz dokumentów z Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego były to zdjęcia z CFK PTTK oraz plany Nowogrodu z końca XIX w. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łomży, a także pamiątki rodzinne Chętników i Sobiechów. Następnie zwiedzający udali się do sal wystaw czasowych, gdzie mieli możliwość obejrzenia wystawy oraz wysłuchania komentarza autora wystawy. Ekspozycja zwróciła uwagę zwiedzających. Z zainteresowaniem oglądali oryginalne eksponaty oraz plansze ekspozycyjne, które dokładnie i obrazowo przybliżają historię kurpiowskiego działacza.

Wystawa „Działalność sejmowa Adama Chętnika” poświęcona jest dokonaniom wybitnego etnografa doc. dra Adama Chętnika, twórcy skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie. W latach 1922-1927 był on posłem na Sejm I kadencji II RP. Jako parlamentarzysta reprezentował sprawy kurpiowskie w Sejmie oraz rządzie. Wystawa prezentuje jego poselskie dokonania. Pokazuje także ludzi, którzy mieli istotny wpływ na wybór drogi życiowej Adama

Chętnika, m.in. ojca - Wincentego Chętnika, Romualda Bielickiego, Bohdana Winiarskiego, Mieczysława Brzezińskiego. Patriotyczne przesłanie ekspozycji dopełniają oryginalne eksponaty, wśród których nie brakuje dokumentów zaprezentowanych po raz pierwszy – podanie A. Chętnika o przyjęcie na studia oraz jego odręczny życiorys z kwietnia 1928 r. Wystawa będzie prezentowana w siedzibie Muzeum do 20 grudnia br., po czym będzie wypożyczana zainteresowanym instytucjom.

Wystawa została przygotowana we współpracy z Fundacją „Sztuk i Dialogu”, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Starostwa Powiatowego w Łomży.

logo wojewodztwa   Logo Powiatu Lomzynskiego

  • IMG_0853
  • IMG_0866
  • IMG_0872
  • IMG_0874
  • IMG_0877
  • IMG_0884
  • IMG_0889
  • IMG_0894
  • IMG_0895
  • IMG_0898

Additional information