MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Maciej Cmoch1Wystawa fotograficzna „Pola tętniące życiem” przedstawia piękno i różnorodność przyrody polskiej wsi, zwraca uwagę na jej znaczenie i konieczność zachowania. Jest jednym z elementów kampanii edukacyjnej na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym, realizowanej przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian".

Wystawa podkreśla znaczenia przyrody rodzimych, polskich obszarów wiejskich na tle innych krajów Europejskich. Podkreśla wartości niematerialne oraz ekonomiczne, zapoznaje z gatunkami związanymi z terenami rolniczymi.

Realizatorzy kampanii „Pola tętniące życiem” zakładają, że poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych uda się im dotrzeć z przekazem do wielu osób, zainteresować ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, że to od ich działań zależy dalszy los ginących już na zachodzie Europy gatunków związanych z ekstensywną gospodarką rolną. Mają nadzieję, że wzrost świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie postaw i w podejmowanych działaniach: przyczyni się do większej dbałości, zwłaszcza rolników, o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i na ich przystępowanie do programów rolnośrodowiskowych.

Na wernisaż wystawy zapraszamy do Muzeum 15 stycznia 2016 r. na godz.16.00. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie słowo Marka Kowalskiego, prezesa Towarzystwa.

Po otwarciu wystawy zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu wykładowców i studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku

Wystawa jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

  • Andrzej_Lukijanczuk
  • Cezary_Karkosz
  • Grzegorz_Lesniewski
  • Maciej_Cmoch
  • Maciej_Cmoch1

Additional information