MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

wystawa prac osób niepełnosprawnych4 czerwca 2009 r. w Muzeum otwarta została wystawa pt. „Niepełnosprawni w fotografii, ich pasje i twórczość artystyczna"
Autorami wystawy są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które uczęszczają na zajęcia terapeutyczne do placówki rehabilitacyjnej jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „ Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie.

Wystawa obejmuje prace plastyczne i rękodzielnicze oraz zdjęcia wykonane podczas codziennych zajęć terapeutycznych w pracowniach: ceramicznej, malarstwa i rękodzieła, przyrodniczej oraz multimedialnej. Przedstawione wytwory są wynikiem wieloletnich oddziaływań rehabilitacyjnych, jakim poddawane są osoby niepełnosprawne w placówce.

Wystawa prezentuje prace wykonane w różnych technikach m.in. od prostych rysunków pastelami, poprzez wyroby ceramiczne, po skomplikowane hafty i szydełkowanie. Oprócz tego kółko fotograficzne działające w ramach pracowni multimedialnej prezentuje zdjęcia, na których uczestnicy mogą pokazać otaczającą ich rzeczywistość widzianą przez nich „okiem" obiektywu aparatu fotograficznego. Uzupełnieniem wystawy są prace fotograficzne Zbigniewa Biernackiego pracującego na co dzień w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Autor zdjęć podjął próbę pokazania osób niepełnosprawnych w różnych sytuacjach. Są to fotorelacje z imprez sportowych, przeglądów, festiwali, z zajęć terapeutycznych i innych dziedzin życia społecznego. Wystawa przedstawia również portrety osób niepełnosprawnych ukazujące zamyślenie, smutek, radość, zadumę...

Prace można oglądać do 25 czerwca br.

Fot. A. Doda, Z. Biernacki

wystawa prac osób niepełnosprawnych  wystawa prac osób niepełnosprawnych  wystawa prac osób niepełnosprawnych  wystawa prac osób niepełnosprawnych  wystawa prac osób niepełnosprawnych  wystawa prac osób niepełnosprawnych  wystawa prac osób niepełnosprawnych  wystawa prac osób niepełnosprawnych  wystawa prac osób niepełnosprawnych

Additional information