MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

10Przez trzy sierpniowe dni (9-11 sierpnia 2016 roku) w drozdowskim Muzeum Przyrody odbywały się warsztaty plastyczne zatytułowane „Jak narysować świat?” prowadzone przez Jana Rusińskiego z Pracowni Ilustracji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Adresowane były do dzieci szkół podstawowych z Drozdowa, Łomży i okolic. Każdego dnia na uczestników czekały nowe zadania. Wybrano się m. in. na spacer historyczny po Drozdowie, podczas którego szkicowano tutejsze zabytki. Poznawano także walory okolicznej przyrody związanej z rzeką Narew. Innym zadaniem był narysowanie wybranej ryby spośród tych jakie możemy zobaczyć na muzealnej wystawie akwarystycznej „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów”. W przerwach można było skorzystać także z czasowej biblioteczki, na którą składały się rozmaite ilustrowane książki oraz albumy.

Wspólnie rysowano krajobrazy, budynki, siedzibę Muzeum, czyli zabytkowy dwór Lutosławskich, a także własne domy oraz widoki kojarzone przez dzieci z ich najbliższą okolicą i miejscem zamieszkania. Wszystko to złożyło się w jedną całość i tak powstała Mapa Drozdowskiego Świata – efekt finalny warsztatów.

Jan Rusiński wygłosił także wykład otwarty adresowany dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „W kręgu ilustracji i animacji”. Był on poświęcony tematyce ilustracji książkowych, filmowych oraz animowanych ekspozycji muzealnych. Pracownik Akademii Sztuk Pięknych przedstawił podczas niego techniki stosowane w tworzeniu ilustracji i pokazał wybrane przykłady artystycznych książek i edukacyjnych aplikacji stosowanych w muzeach. Częścią wykładu była prezentacja i analiza książki ilustrowanej „Żegnaj, Skarpetko!” autorstwa Benjamina Chauda, którą publiczności czytał Michał Grużewski.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 16
 • 19
 • 2
 • 23
 • 26
 • 27
 • 29
 • 29a
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 9b

Additional information