IMG 0156Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Wersalinka" wystąpiła w Muzeum letnim popołudniem, 12 lipca 2017 roku. Park muzealny rozbrzmiał dynamicznymi przebojami muzyki popularnej, rozrywkowej, tanecznej i filmowej. Koncert, w połączeniu z urokiem młodości i tańca
mażoretek z grupy „Enigma” z Zambrowa, wywołał wśród publiczności wiele radości i uśmiechu, co zaowocowało gromkimi brawami po każdej kompozycji. Efektownym zakończeniem występu była musztra paradna, przyjęta równie owacyjnie.

Adresatem listu z 1976 roku jest Kazimierz Cłapka, ówczesny wicewojewoda łomżyński i jak napisał w liście Witold Lutosławski „..pierwszy Gospodarz ziemi z którą łączą mnie nierozerwalne więzy i dla której żywię stałe i gorące uczucia”. Korespondencja jest odpowiedzią na informacje o staraniach władz, by w siedzibie Lutosławskich zorganizować muzeum.

List, ofiarowany Muzeum przez Kazimierza Cłapkę, przekazał zaprzyjaźniony z drozdowską placówką i z posiadaczem listu poeta Henryk Gała, który namówił Kazimierza Cłapkę, by list przekazać właśnie tu, do dawnego dworu Lutosławskich. Dla Muzeum jest to cenny dokument historyczny.

035Koncert „Wielka Gala w Pałacu” wieńczący XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża zakończył jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na Ziemi Łomżyńskiej. Odbył się w niedzielę 9 lipca 2017 roku i był ostatnim z 23 festiwalowych koncertów, gromadząc w parku Muzeum kilkuset słuchaczy.

38Muzeum Przyrody w Drozdowie
zaprasza na koncert  
Międzynarodowej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej „Wersalinka”

Koncertowi będą towarzyszyły występy taneczne i musztra paradna

Muzeum Przyrody w Drozdowie (park - koncert plenerowy)

12 lipca 2017 r. (środa), godzina 17:00

W repertuarze: muzyka popularna, rozrywkowa, taneczna, filmowa.

001„Dumka o Polsce” - taki tytuł miał sobotni koncert inaugurujący Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych oraz Dyrektor Artystyczny i twórca Festiwalu Jacek Szymański otworzyli XXIV edycję najważniejszego wydarzenia muzycznego w naszym regionie. Jak zawsze dopisała publiczność zgromadzona w historycznym salonie drozdowskiego dworu.

„Dumka o Polsce” to program artystyczny, który obejmował utwory znakomitych polskich twórców, m.in. Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego czy Franciszka Nowowiejskiego. Podczas koncertu wykonywali je artyści z wieloma osiągnięciami ze scen polskich i zagranicznych: śpiewaczka Bogna Forkiewicz (sopran), skrzypek Jan Zugaj, klarnecista Andrzej Wojciechowski oraz pianista Rafał Lewandowski. Całości towarzyszył komentarz Jacka Szymańskiego, prowadzącego koncert, który przybliżał publiczności sylwetki twórców oraz znaczenie utworów muzycznych.

005Ci, którzy w sobotnie popołudnie 24 czerwca odwiedzili łomżyńskie bulwary nad Narwią podczas cyklicznego „Festynu na Jana” mogli zobaczyć stoisko Muzeum Przyrody w Drozdowie i skorzystać z przygotowanych atrakcji. Festyn, zorganizowany na powitanie astronomicznego lata przyciągnął łomżyniaków oraz mieszkańców okolic miasta nad Narwią.

festiwal 2017 mini

Program Festiwalu

O Karol Meissner20 czerwca 2017 roku w wieku 90 lat zmarł potomek rodu Lutosławskich z Drozdowa, ojciec Karol Meissner.

Urodził się w Poznaniu w roku 1927. Na chrzcie nadano mu imię Wojciech. Był synem lekarza i posła na Sejm w II RP Czesława Meissnera oraz Haliny Meissner z domu Lutosławskiej (córki filozofa Wincentego Lutosławskiego oraz poetki i pisarki Sofii Casanova Lutosławskiej).

Lata jego młodości przypadły na czas II wojny światowej. Wyjechał do Warszawy, gdzie uczęszczał na tajne komplety. Podczas postania warszawskiego był sanitariuszem w szpitalu przy ulicy Hożej. Gdy powstanie upadło został wywieziony do obozu jenieckiego Altengrabow pod Magdeburgiem.

Po wojnie zdał maturę oraz ukończył studia medyczne w rodzinnym Poznaniu. Cały czas angażował się w działalność organizacji społecznych, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej oraz harcerstwa.

006Postać, idee oraz losy księdza Kazimierza Lutosławskiego były tematem sobotniego spotkania w Muzeum Przyrody w Drozdowie, 17 czerwca br. Tego dnia miała miejsce premiera najnowszego wydawnictwa drozdowskiego Muzeum oraz Fundacji Sztuk i Dialogu, a mowa o książce Tomasza Szymańskiego zatytułowanej „Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia kapłana, wychowawcy i polityka”. W salonie dworskim zgromadzili się mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej, goście z Białegostoku, Wrocławia, przedstawiciele duchowieństwa, oświaty, władz samorządowych, organizacji społecznych, harcerze i harcerki.

Zaproszenie1Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Fundacja Sztuk i Dialogu

serdecznie zapraszają

na spotkanie promocyjne książki

Ksiądz Kazimierz Lutosławski

Biografia kapłana, wychowawcy i polityka

autorstwa Tomasza Szymańskiego

Additional information