Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, w związku z planowanym przedsięwzięciem "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie", została wybrana oferta Pana Krzysztofa Kuleszy zamieszkałego w Białymstoku.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym,
w związku z pojawiającymi się pytaniami od osób zainteresowanych przedstawieniem oferty cenowej na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących Muzeum Przyrody w Drozdowie,  dokonuje zmian w tekście oraz przedstawia informacje dodatkowe dotyczące oferty:
- uszczegółowienie zakresu zadania: badania powinny wykazać pierwotny   układ rozmieszczenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
- powierzchnia użytkowa muzeum wynosi 1091m2
- Muzeum posiada inwentaryzację architektoniczną budynku
- wartość wyszacowana zamówienia wynosi  7,3 tys. zł (netto)
  przesunięciu ulega termin wykonania zadania – do 15 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do 4 marca 2014.

 

 

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwany dalej Zamawiającym,
1) zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie" realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury kultury" o wartości szacunkowej 100 tys. zł.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym,

zaprasza do przedstawienia oferty na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, w związku z planowanym przedsięwzięciem"Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 348136-2013 z dnia 2013-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piątnica Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie przy ul. Głównej 38, działka nr 696,... Termin składania ofert: 2013-09-06


Piątnica: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie Numer ogłoszenia: 187513 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 258902-2013 z dnia 2013-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piątnica
Przedmiotem zamówienia jest zakup fortepianu i dostawa transportem własnym fabrycznie
nowego instrumentu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zakup
instrumentu realizowany jest w ramach podpisanej przez Muzeum Przyrody w...
Termin składania ofert: 2013-07-23


Piątnica: 100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu
Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 367010 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013