MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

oblicza-okładka książki

2006, str. 165, format A5, oprawa miękka, ISBN 83-924267-1-1, cena 15 zł

Materiały z III Konferencji poświęconej Wincentemu Lutosławskiemu w Drozdowie w dniu 20 października 2006.

Spis treści:

Adam Pawłowski – Próba naukometrycznej oceny spuścizny naukowej Wincentego Lutosławskiego

Maria Filipowicz-Rudek – Trudna miłość na trudne czasy – Lutosławski oczami Sofii Casanovy

Kazimierz Orzechowski – Wincenty Lutosławski – dusza filozofa w zgodzie ze ścisłym umysłem

Dariusz Piętka – Logika Wincentego Lutosławskiego

Tomasz Mróz – Poglądy filozoficzne Wincentego Lutosławskiego jako synteza polskiego mesjanizmu

Filip Maj – Zagadnienie twórczości w filozofii Wincentego Lutosławskiego

Tadeusz Kobierzycki – Uwagi o teorii osobowości Wincentego Lutosławskiego na podstawie „Metafizyki”

Robert Zaborowski – Zamknięcie III Konferencji poświęconej Wincentemu Lutosławskiemu

Additional information