MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

S. Casanowa LutosławskaSofia Perez Equia y Casanova Lutosławska – postać ta jest jedną z nielicznych osób łączących kulturę polską i hiszpańską. Była poetką, pisarką, korespondentką do prasy hiszpańskiej (przeprowadzała wywiad m. in. z Lwem Trockim). Wyszła za mąż za polskiego filozofa Wincentego Lutosławskiego - badacza pism Platona ("The Origin and Growth of Plato’s Logic"), apologety polskiego mesjanizmu, autora "Metafizyki" (książki będącej jego swoistym opus magnum).

Wydana przez Muzeum Przyrody w Drozdowie książka "Więcej niż miłość" to powieść epistolarna, w całości jest wymianą listów. Wznowiona w Polsce po ponad 100 latach od ostatniego wydania(!). Jest to rzecz o uczuciach, głębinach ludzkiego ducha, ale nie tylko... Znajdujemy na kartach tej niespotykanej książki ducha epoki (początki XX wieku), a także subtelną analizę Polski i Polaków widzianych oczyma Hiszpanki. Powieść ma utajony wymiar biograficzny, osobisty. Spotykamy w niej zakamuflowane pojawiające się pod innymi nazwiskami postaci ważne dla polskiej kultury i polityki z którymi kontaktowała się Sofia Lutosławska. Zachwyca osobliwa erudycja, zastanawiają przewijające się analizy polskości, dziwić może (szczególnie czytelnika dzisiejszego) głęboko duchowy wymiar miłości dwojga osób (korespondencja ich jest głównym wątkiem powieści). Na końcu czytelnik sam odpowiedzieć musi na pytanie co oznacza owo tytułowe określenie "więcej niż miłość", czy istnieje coś większego niż miłość. Wydanie obecne zostało wzbogacone o obszerny wstęp i posłowie autorstwa iberystów: prof. Piotra Sawickiego oraz dr Marii Filipowicz-Rudek.

Książkę można kupić w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Muzeum prowadzi także sprzedaż wysyłkową. Zmówienia można składać drogą mailową lub telefoniczną.  Cena - 20 zł.


Additional information