Taras południowy w Muzeum Przyrody w Drozdowie

W dniu 18 czerwca 2010 r. zakończone zostały prace przy renowacji schodów i tarasu południowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.3 „Odnowa i rozwój wsi". Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie zrealizowano na łączną kwotę 208.512,93 zł. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków unijnych w wysokości 128.184 zł oraz powiatu łomżyńskiego – 42.728,24 zł

Additional information