MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Taras południowy w Muzeum Przyrody w Drozdowie

W dniu 18 czerwca 2010 r. zakończone zostały prace przy renowacji schodów i tarasu południowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.3 „Odnowa i rozwój wsi". Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie zrealizowano na łączną kwotę 208.512,93 zł. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków unijnych w wysokości 128.184 zł oraz powiatu łomżyńskiego – 42.728,24 zł

Additional information