MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Scieżka edukacyjna

Na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie istnieje park podworski. Jest on w jednej części zagospodarowany, w drugiej natomiast funkcjonuje jako część dzika bez ingerencji człowieka. Jest to niezwykle interesujący fragment nadrzecznego łęgu. Przez ostatnie 20 lat obumierające drzewa, czy ich konary po wiatrołomach były tam celowo pozostawiane. Dzięki temu zalegające teraz i butwiejące drewno stwarza siedliska dla licznych gatunków owadów, grzybów, mchów i porostów. Podobny obraz lasu z różnogatunkowym runem, podszytem, różnowiekowym drzewostanem, z wykrotami i powalonymi pniami jest współcześnie wyjątkowy.

Dzięki zbudowanej ścieżce dydaktycznej możliwe jest pokazanie właściwej struktury lasu i unaocznienie istoty różnicy między naturalnym układem a lasami gospodarczymi w większości będącymi monokulturami sosnowymi.

Z uwagi na bliskość ścieżki i Muzeum, niewielką jej długość (ok. 170, 5 m) i łatwość pokonania, jest ona przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych. Zakładamy, że będzie ona chętnie odwiedzana również przez osoby starsze, małe dzieci oraz osoby niepełnosprawne. Chcemy wyjść naprzeciw nie tylko osobom niepełnosprawnym regularnie odwiedzającym Muzeum ale zachęcić również inne osoby z tej grupy do wyjścia z domów i korzystania z edukacji ekologicznej prowadzonej przez Muzeum. Ścieżka jest więc „ścieżką w pigułce", pozwalającą na dużą dawkę edukacji w krótkim czasie, dostępna dla osób, dla których poruszanie się po terenie jest kłopotliwe lub niemożliwe.

Posłuchaj przewodnika audio

sciezka_drozdowo001.mini sciezka_drozdowo002.mini sciezka_drozdowo003.mini sciezka_drozdowo004.mini sciezka_drozdowo005.mini sciezka_drozdowo006.mini sciezka_drozdowo007.mini sciezka_drozdowo008-1.mini sciezka_drozdowo009.mini sciezka_drozdowo010.mini sciezka_drozdowo011.mini sciezka_drozdowo012.mini sciezka_drozdowo013.mini sciezka_drozdowo014.mini sciezka_drozdowo015.mini sciezka_drozdowo016.mini sciezka_drozdowo017.mini sciezka_drozdowo018.mini sciezka_drozdowo019.mini

       

Additional information