MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Realizacja zadania: Drozdowo, dworek z XVIII/XIX w. : wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego.

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Łomży.

Additional information