MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

nagrody starosty łomżyńskiego

Muzeum Przyrody w Drozdowie było gospodarzem XXXVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Jednym z punktów tej sesji było wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Działania w przestrzeni kultury, tu na terenie Powiatu i Regionu mają ogromne znaczenie dla rozwoju kultury i naszej świadomości, dla tworzenia poczucia wspólnoty lokalnej i narodowej. Powiat łomżyński wnosi swoją cząstkę do tego wielkiego „gmachu" kultury.

Stoją za tym konkretni ludzie będący reprezentantami różnych obszarów kultury: twórcy upowszechniający z pasją ukochana dziedzinę sztuki, która stanowi istotę ich życia, animatorzy stymulujący rozwój kultury, dyrektorzy instytucji zabiegający o prestiż zarządzanej instytucji i jej rozwój.

X-Jubileuszowa uroczystość wręczenia nagród Starosty łomżyńskiego za działalność „w kulturze" i „dla kultury" miała na celu uhonorowanie ich działań twórczych.

• Nagrodę indywidualną za całokształt pracy w kulturze w tym za osiągnięcia na rzecz rozwoju Muzeum Przyrody w Drozdowie otrzymała Pani Anna Archacka Dyrektor tegoż Muzeum.
• Nagrodę zespołową za poszukiwanie nowych metod upowszechniania czytelnictwa, kształtowanie oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego otrzymała Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo.
• Nagrodę indywidualną za pełną pasji działalność artystyczną i całokształt dokonań w dziedzinie edukacji tanecznej otrzymał Pan Zbigniew Pieńkowski - tancerz-solista, choreograf, reżyser, a także pedagog.
• Nagrodą indywidualną za całokształt osiągnięć w twórczości rzeźbiarskiej i upowszechnianiu kultury został uhonorowany Pan Kazimierz Krupiński – twórca ludowy, rzeźbiarz .

Wszystkim Nagrodzonym serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym złożył Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki.

Sylwetki laureatów:

Pani Anna Archacka - mgr pedagogiki kulturalno-oświatowej, absolwentka podyplomowych studiów muzealniczych w Instytucie Historii Sztuki na UW w Warszawie, wieloletni Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Łomży, od 2008 roku Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie z kulturą związana jest od 27 lat.

Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo - to jedna z wyróżniających się bibliotek publicznych na terenie powiatu łomżyńskiego. W ubiegłym roku biblioteka ta świętowała 60-lecie działalności i 30-lecie powstania oddziału dla dzieci.
Zmiany, które dokonują się we współczesnym świecie, szybki rozwój technologii komputerowej powodują, że biblioteki i bibliotekarze zmuszeni są do stawiania czoła nowym wyzwaniom „ery informatycznej", dotrzymania kroku dokonującym się przemianom, musąa przyswajać nowe technologie i podnosić profesjonalizm usług.

Pan Zbigniew Pieńkowski - tancerz-solista, choreograf, reżyser, a także pedagog. Artysta wielkiego formatu z kulturą związany bez mała 40 lat. Jego artystycznym domem stały się dwa teatry: Teatr Wielki Opery i Baletu im. St.Moniuszki w Poznaniu i Teatr Wielki Opery i Baletu w Warszawie, gdzie rozpoczął karierę jako tancerz-solista baletu. W kolejnych latach podejmuje pracę jako choreograf, pedagog i reżyser w teatrach krakowskich: Teatrze Muzycznym Opery i Operetki i Teatrze Rapsodycznym oraz w kilku zespołach jednocześnie: Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiacy" (31 lat pracy), ZPiT „Krakus" przy AGH w Krakowie (26 lat pracy), ZPiT „Śląsk", Państwowym Zespole Wojska Polskiego „Desant" w Krakowie.

Pan Kazimierz Krupiński – twórca ludowy–rzeźbiarz. twórczością artystyczną zajmuje się amatorsko ok.30 lat Rzeźbi wyłącznie w drewnie. Ceni sobie lipę, uznawaną za najlepszy materiał rzeźbiarski.
Dorobek Pana Krupińskiego jest imponujący. W okresie od 1979 roku Pan Kazimierz wykonał ok. siedmiu tysięcy prac, które znalazły swoje miejsce w galeriach, muzeach, szkołach, urzędach, firmach prywatnych, kościołach oraz licznych organizacjach pozarządowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz Niemczech, Francji, Belgii, Czechach, Austrii, Szwecji, Węgier, Łotwy, Estonii, USA oraz Kanady.

Źródło - powiatlomzynski.pl

100923144746.mini 100923144839.mini 100923144954.mini 100923145021.mini 100923145033.mini

Additional information