MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Grupa fotograficzna "Narew"W piątek 24.09.2010 odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Przyroda Ziemi Łomżyńskiej "NAREW". Wystawę zorganizowały wspólnie: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Klub Fotografii NURT.

Autorami fotografii są:
Zbigniew Ciborowski rożnymi dziedzinami fotografii zajmuje się od 40.lat. Popularyzator i krytyk sztuki fotograficznej, zajmuje się też grafiką cyfrową i filmem podróżniczym. Autor wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Wielokrotnie nagradzany za działalność artystyczną. Członek-założyciel Klubu Fotografii NURT w Łomży.


Wojciech Surawski fotografuje od 1978 roku. Autor licznych wystaw indywidualnych i współautor wystaw zbiorowych. Kilkakrotnie wynagradzany za twórczość fotograficzną. Członek-założyciel Klubu Fotografii NURT w Łomży.
Wiktor Wołkow - członek Związku Artystów Fotografików. Fotografuje przyrodę i pejzaż Podlasia. Autor licznych wystaw, laureat prestiżowych nagród. Wydał wiele albumów fotograficznych, m. in. "Krzyż" - 1999, "Podlasie, Supraśl, Puszcza" - 2005, "Narew" - 2006, "Bocian" - 2007, "Czar Podlasia" - 2008, "Lot" - 2009.
Anna Worowska pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, specjalizuje się w fotografii przyrodniczej i krajobrazowej. Autorka wystaw indywidualnych i współautorka wystaw zbiorowych. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Ostatnio wydała album autorski "Brzozy" - 2008.
Stanisław Zeszut fotografuje od 1982 roku: krajobrazy, portrety, uprawia fotografię abstrakcyjną i collage fotograficzny. Założyciel grupy artystycznej "Degenerat III". Swoje fotografie prezentował na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Członek-założyciel Klubu Fotografii NURT w Łomży.

Tak fotografie twórców wystawy określił członek-współzałożyciel Klubu Fotografii "Nurt" Zbigniew Ciborowski: "Świat mistrzowskich, delikatnie pastelowych obrazów Wiktora Wołkowa to odwieczne preludium budzącego się światła i radosnego trzepotu skrzydeł ptaków bo rodzi się przecież kolejny dzień... Fotografie Anny Worowskiej są prawdziwą scenografią nieskończonego teatru przyrody tworzącego kolor, fakturę i nieskończenie zmienną grę kształtów roślin, zwierząt, wody... Stanisław Zeszut widzi Narew oczami malarza taszysty operującego szerokimi smugami jednolitych, oszczędnych, a czasem monochromatycznych kolorów... Dotknięciem prawdy i istoty przyrody są fotografie Wojtka Surawskiego, dla którego rzeka i jej okolice są wspólnym, życzliwym światem ludzi izwierząt... Dla Zbigniewa Ciborowskiego Narew jest aktorką "teatru pól roku". Przebiera się więc ona w kolejne stroje i ozdoby wybrane z rekwizytorni zimy, lata,jesieni...


Różnorodność rozumienia roli fotografii powoduje, że autorzy zdjęć stają się uczestnikami twórczej dyskusji o niepowtarzalności wizji w indywidualnej sferze wyobraźni czerpiącej nieodmiennie ze źródła kształtów, barw i ulotnej gry odwiecznego teatru nadnarwiańskiej
przyrody."

Imprezę uświetnił recital popularnych pieśni i arii operetkowych "Głosem malowane" w wykonaniu Joanny Chętnik - sopran i Tatiany Baranowskiej fortepian. Recital poprowadził Bogdan Szczepański.

100_1515.mini 100_1537.mini 100_1540.mini 100_1543.mini

sponsorzy

Additional information