MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

140909152349Polski wrzesień wpisuje się w długi ciąg ważnych dla Polaków miesięcy. W niedziele 7 września w Łomży i Drozdowie obchodzono 75 rocznicę wybuchu II wojny Światowej, wydarzenia które zmieniło bieg dziejów Polski.

Wyjątkowy charakter dnia znalazł  swoje odzwierciedlenie  w  bogatej ofercie programowej obchodów  będących wyrazem hołdu dla heroizmu kilku pokoleń Polaków walczących o niepodległość.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie  w  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  w Łomży. Po mszy wszyscy uczestnicy przeszli do Łomżyńskiej Doliny Pamięci.

Tradycyjnie pamięć o pomordowanych i walczących o suwerenność Polski  uczczono  Apelem Poległych, a Kompania Reprezentacyjna WP oddała salwę honorową. Delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów, partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów w miejscu pamięci. 

W Muzeum Przyrody w Drozdowie, w dworze Lutosławskich o wielopokoleniowych tradycjach patriotycznych odbyła się dalsza część uroczystości - Piknik historyczny pn.”Sen  o Niepodległej”.

Uroczystość zaszczycili swoja obecnością Jacek Piorunek-Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mirosława Kluczek - Wiceprezydent Miasta Łomży, Ks. Prałat Aleksander Suchocki  Proboszcz Parafii Drozdowskiej, Edward Łada – wójt Gminy Piątnica, Zbigniew Sokołowski-wójt Gminy Wizna. Wśród  gości znaleźli się także przedstawiciele służby zdrowia, służb mundurowych,  dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy kultury i kombatanci.

Starosta Łomżyński – Lech Marek przywitał  zgromadzonych gości i podkreślił, iż :

„…Spotykamy się  aby oddać hołd  wszystkim uczestnikom  walk o niepodległa Polskę, żołnierzom wszystkich formacji, żołnierzom Polski podziemnej, więźniom  hitleryzmu i stalinizmu, ludziom  cierpiącym  za drutami obozów, Polakom  którzy pozostali  na wieki w Syberyjskiej ziemi,  ofiarom  prześladowań w Polsce powojennej.

 Spotykamy się też po to, aby przekazać wyrazy  szacunku i wdzięczności  obecnym na dzisiejszej uroczystości kombatantom.

 Naszą powinnością jest zachowanie  pamięci  o tragicznych doświadczeniach i patriotyzmie Polaków  i przekazanie jej kolejnym  pokoleniom… „

Pan Starosta zauważył, iż tegoroczne  obchody Wybuchu II Wojny Światowej przyjęły odmienny  kształt. Są  swoistą ŻYWĄ LEKCJĄ HISTORII,  afirmacją życia   i  społecznej  jedności i solidarności.

Następnie podziękował  Wszystkim, którzy mieli  swój udział w organizacji tej  uroczystości

Kolejne części spotkania historyczno-patriotycznego poprowadził ppłk Ryszard Matuszewski.

Spotkanie rozpoczęło się pięknym koncertem, sławiącym DROGI DO WOLNOŚCI,  w wykonaniu Jacka Szymańskiego i Dariusz Wójcika przy akompaniamencie Pawła Lipskiego.

Był też czas na Lekcję  Historii  prowadzoną przez Przedstawiciela IPN i refleksje osób które doświadczyły dramatycznej codzienności  lat wojny.

Dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSiP w Łomży,  historyk oddziału IPN w Białymstoku zapoznał  z genezą konfliktu z roku 1939. Przybliżył lata II wojny światowej, wkraczając zarówno na grunt polityczny, dyplomatyczny,  jak i militarny. Opisał brutalną okupację i represje jakim poddawano ludność cywilną i duchownych, a także działalność podziemia.

Płk Ludwik Zalewski  nakreślił  obraz  września i kampanii wrześniowej  1939 r. na terenie Małej Ojczyzny- Łomży  i Ziemi łomżyńskiej.

Kazimierz Wojewoda  - nauczyciel, artysta  opowiedział  o wywózce na Syberię,  codziennym życiu  na zesłaniu i dramatycznej walce o przetrwanie, głodzie, poniewierce, tęsknocie do Polski, i o trudnym powrocie.

W Centrum Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie za pośrednictwem poruszających  filmów dokumentalnych  można się było „ przenieść „ w sam środek wojennych wydarzeń. Okiem operatorów m.in. Polskiej Kroniki Filmowej  obejrzeć tragiczne dni września 1939 roku  i epizody z Powstania Warszawskiego.

Przypomniano też  dokument  pt. „Polskie Państwo Podziemne”, który pokazywał fenomen, jakim było w skali europejskiej Polskie Państwo Podziemne z jego  strukturami  administracyjno-politycznymi, tajnym nauczaniem, tajną prasą, podziemnym systemem ratowania  ludzi i dóbr kultury.

Okres wojenny przybliżała rekonstrukcja  obozu wojskowego z września 1939 roku,  dająca wrażenie cofnięcia się w czasie i pokaz umundurowania z okresu II wojny światowej przygotowana przez  Stowarzyszenie NAREW.

Klub Wojskowy   przedstawił zdjęcia  z wystawy pokonkursowej XXVIII Konkursu Fotografii WP „FOTO 2013” w Sieradzu, które ukazywały  wojsko w różnych odsłonach od  wozów bojowych w akcji, ćwiczących żołnierzy jak i żołnierzy na polu walki, promując profesjonalizację sił zbrojnych.

Stowarzyszenie Klub „Fort” zaprezentowało  wystawę  banerów  upamiętniających  działania bojowe   w Nowogrodzie i Wiźnie w 1939 roku oraz  stanowisko ze swoimi  wydawnictwami z zakresu szeroko  pojętej obronności.

Zwieńczeniem obchodów był Montaż poetycki w wykonaniu  uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I  w Łomży przygotowany przez Panie Iwonę Reimer i Ewę Urbanowską, który wprowadził widzów  w klimat  tragicznych dni września 1939 roku.

Inicjatywa historyczna  cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Łomży  i regionu, całych rodzin. W programie  każdy mógł znaleźć coś dla siebie,

W tym  dniu Wszystkie Pokolenia Łomżan były razem, wspominano  wydarzenia ważne dla losów Ojczyzny,  utrwalano pamięć.

Tradycyjnie uroczystość zakończono poczęstunkiem - wojskową grochówką

Źródło: powiatlomzynski,pl

 • 140909141008
 • 140909141351
 • 140909141406
 • 140909141637
 • 140909152243
 • 140909152253
 • 140909152306
 • 140909152322
 • 140909152337
 • 140909152349
 • 140909152405
 • 140909152418
 • 140909152429
 • 140909152454
 • 140909152512
 • 140909152527
 • 140910085056
 • 140910085120
 • 140910085134
 • 140910085213
 • 140910085236
 • 140910085254
 • Piknik_historyczny2014

Additional information