MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2016 0202 105351W dniu 2 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie małżeństwa Danuty i Jacka Chętników (wnuka Adama Chętnika) ze Starostą Łomżyńskim Elżbietą Parzych, Wicestarostą Lechem Markiem Szabłowskim oraz przedstawicielami muzealnictwa i harcerstwa z terenu powiatu łomżyńskiego.

W trakcie spotkania Jacek Chętnik wręczył dyplomy uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w podziękowaniu za organizację przedsięwzięć z okazji 130. rocznicy urodzin Adama Chętnika – wielkiego Polaka i Kurpia. Pamiątkowe dyplomy otrzymali Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych oraz Wicestarosta Lech Marek Szabłowski, Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Anna Archacka oraz Adiunkt tego muzeum Marcin Rydzewski, Hm. Wiesław Domański Komendant Hufca Nadnarwiańskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Łomży. Spotkanie miało też na celu omówienie dalszej współpracy w propagowaniu wśród młodzieży idei wyrażanych poprzez działalność Adama Chętnika, co w roku obchodów Światowych Dni Młodzieży w Polsce ma szczególny wymiar.

Tegoroczne działania są jednocześnie kontynuacją zapoczątkowanej w ubiegłym roku działalności oświatowej. Muzeum Przyrody przygotowało do wypożyczenia wystawę planszową „Działalność sejmowa Adama Chętnika”, a wśród tematyki lekcji muzealnych prezentację na temat tej wielkiej postaci w historii naszego regionu i kraju.

  • 2016_0202_102919
  • 2016_0202_103014
  • 2016_0202_103306
  • 2016_0202_105351
  • 2016_0202_105426

 

Additional information