MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 zaproszenie    

      Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej "Żurawie nie znają granic".
Wystawa przybliża życie żurawi, ich wędrówki, biologię lęgową, noclegowiska i żerowiska, a także główne problemy ochrony tych ptaków. Ekspozycję tworzy kilkadziesiąt barwnych fotogramów wysokiej jakości połączonych z mapami i tablicami informacyjnymi.
      Zdjęcia są wykonane przez polskich fotografików-przyrodników znanych w Polsce i na świecie: Waldemara Bzurę, Ryszarda Czerwińskiego, Ireneusza Dziugieła, Huberta Jasionowskiego oraz Grzegorza i Tomasza Kłosowskich.
      Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć wykład Mariana Szymkiewicza - Kierownika Muzeum Przyrody w Olsztynie.

Muzeum Przyrody w Drozdowie
18 marca 2016 r., godz. 13:00


 

Additional information