MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 2310O tym jak ważna jest współpraca muzealników, potomków rodów szlacheckich i przedsiębiorców można było dowiedzieć się w trakcie sesji naukowej jaką zorganizowało Muzeum Regionalne w Siedlcach. Wydarzenie odbywające się w dniach 23 i 24 września miało kilka odsłon. Pierwszego dnia, zgodnie z tradycją, odbyła się sesja plenarna ph. „Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku”. W pałacu korczewskim, wśród prezentowanych biografii ziemiańskich zaznaczył się też akcent drozdowski.

Obok takich postaci jak: przedstawiciele rodziny Sierakowskich, Piotr Bontemps, Wincenty Pol i Zygmunt Gloger zaprezentowano dokonania Franciszka Dionizego Lutosławskiego z Drozdowa (temat opracował Marcin Rydzewski). Te wystąpienia przeplatały się z tematyką akcentującą rolę ziemianek, zarówno w podtrzymywaniu dawnych tradycji, jak też klimatu wnętrza dworu. W tym też duchu nazajutrz odbyła się wycieczka poświęcona zwiedzaniu zabytkowych dworów, pałaców i kościołów w okolicach Siedlec. Trasa prowadziła przez: Łosice, Leśną Podlaską, Droblin, Roskosz, Zaborek, Janów Podlaski do Dąbrowy. Odwiedzone dwory i pałace, okazały się dobrym przykładem i przejawem poczucia odpowiedzialności współczesnych właścicieli za należyte zachowanie pozostających do niedawna bez opieki „niemych świadków” PRL-owskich przemian. Współczesnym użytkownikom, mimo komercjalizacji, udaje się podkreślić w dostrzegalny sposób dawną funkcję rezydencji ziemiańskich. I choć nowe wykorzystanie narzuca konieczność odpowiedniego wystroju wnętrz, klimat i wyjątkowość miejsca pozostają. Z nimi też po części wypada wiązać rosnące zainteresowanie gości, korzystających głównie z hotelowych zasobów. Jak widać na tych przykładach, dobry pomysł wpisany w pokryty patyną historii zabytek kultury ma szansę na powodzenie, choć jak niejednokrotnie przyznawali aktualni właściciele, wielu nie wierzyło im, w powodzenie pomysłu na ponowne ożywienie tego, co próbowali uratować od zupełnego zniszczenia.

Ośrodkiem kluczowym dla tegorocznej sesji okazał się dwór w Dąbrowie – działająca od pół roku placówka muzealna, oddział Muzeum w Siedlcach. W Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie poza prezentacją wystawy „Ziemianka na Podlasiu w XIX i XX w.” ze zbiorów Jolanty i Marka Michniewskich, poprzedzającej sesję, uczestnicy mogli zwiedzić odrestaurowane wnętrza dworskie, a drugiego dnia wziąć udział w uroczystej kolacji.

Gospodarzami Sesji byli dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej Matuszewicz oraz Sławomir Kordaczuk.

Za zaproszenie do udziału w wydarzeniu serdecznie dziękujemy.

  • IMG_2193
  • IMG_2201
  • IMG_2241
  • IMG_2246
  • IMG_2310
  • IMG_2470

 

Additional information