MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

A ChetnikMuzeum Przyrody w Drozdowie oraz Danuta i Jacek Chętnik
zapraszają na

Wieczór z twórczością Adama Chętnika
Słowo wstępne i narracja – Jacek Chętnik
Utwory Adama Chętnika w interpretacji aktorskiej Rafała Swaczyny.

Imprezą towarzyszącą jest koncert muzyki gitarowej pt. „Muzyka Poezji”.
Recital gitarowy autorskich kompozycji Wojciecha Popielarza oraz solistów i zespół gitar klasycznych „Fresco” z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Ełku
w składzie: Natalia Sawicka, Natalia Charkiewicz, Aleksandra Oszmian, Dominik Taźbirek, Michał Kalinowski..

W programie m.in: G.F. Telemann, F. Tarrega, M.K. Ogiński, A. Villoldo.

4 listopada 2016 r., o godz. 17.00, siedziba Muzeum, ul. Główna 38

 

Kwartet gitarowy „Fresco” tworzą: Natalia Sawicka, Natalia Charkiewicz, Aleksandra Oszmian i Dominik Taźbirek. Młodzi artyści uczą się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Ełku w klasie Wojciecha Popielarza. Zespół jest bardzo aktywny, występuje podczas większości koncertów organizowanych przez szkołę a także podczas imprez i uroczystości w mieście. Muzycy regularnie uczestniczą w warsztatach, festiwalach i konkursach na których od lat zawsze uzyskują tytuł laureata. Były to np.: V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej w Kaliningradzie 2014, Gdańskie Spotkania Gitarzystów 2014, VII Międzynarodowy Festiwal pt "Renesans Gitary" Gomel na Białorusi, konkursy w Olsztynie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, V Ełckie Międzyszkolne Spotkania Gitarzystów, X Międzynarodowy Festiwal i Konkurs pt. "Krok do Mistrzostwa" Ełk 2015, koncert z cyklu „Sztuka Kultury” na zamku w Lidzbarku Warmińskim.
W grudniu 2016 kwartet „Fresco” weźmie udział w XI Międzynarodowym Konkursie im. „Angel Iglesias” w Caceres w Hiszpanii. Młodym artystom życzymy powodzenia!

 

O twórczości literacko-poetyckiej Adama Chętnika

Wybitny przedstawiciel kurpiowszczyzny, jej badacz i popularyzator Adam Chętnik z Nowogrodu łomżyńskiego pozostawił po sobie rozległy dorobek stanowiący dowód jego pracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego mazurów leśnych. Spośród licznych utworów autorstwa A. Chętnika, opublikowano dotychczas wybraną część, reszta czeka na publiczną odsłonę. Jedną z prób tego rodzaju będzie spotkanie w listopadowy wieczór w Muzeum Przyrody w Drozdowie. O znaczeniu dla kultury regionu dorobku kawalera Orderu Odrodzenia Polski wielokrotnie przypominano, zachowano w nazwach ulic oraz patronacie szkół, organizacji i instytucji naukowych. Przykłady te są najlepszym potwierdzeniem tego jak pojmował swoją misję życiową starając się przyszłość lepszą budować, a z przeszłości czerpać siły. Nośnikiem, który najlepiej nadawał się do emisji gromadzonych przez dziesiątki lat dokumentów ludzkiej pamięci, eksponatów i osobistych wspomnień, był tekst. Był on zróżnicowany pod wieloma względami, w zależności od tego, co opisywał i jakie było jego przeznaczenie. Istotnym dla oceny pióra autora jest fakt, że zawsze u podstaw jego twórczości znajdował się element edukacyjny. Przy analizie różnorodnych form piśmiennictwa „strażnika” tożsamości kulturowej Kurpiów wyróżnić można też kilka okresów. Niewątpliwie istotny wpływ na to miał fakt, że ich autor nie ruszając się z rodzinnego Nowogrodu zdążył żyć pod panowaniem dwóch cesarzy, władzy bolszewickiej i komunistycznej. W okresie przeszło osiemdziesięcioletniego życia miał zatem okazję wiele zobaczyć i przeżyć. Nie zawsze też jego twórczość mogła ujrzeć światło dzienne, bo w okupowanym przez najeźdźców kraju cenzura uniemożliwiała niezależną twórczość. Jedną z form pisania, która mogła przyjąć na siebie różne funkcje były teksty przeznaczone dla ludu, napisane zarówno wierszem jak i prozą, często w formie zeszytowej lub kieszonkowej. Miało to swoje istotne uzasadnienie, bo oprócz budzenia i uświadamiania narodowego Kurpiów w puszczy miało też sięgać za kordon pruski do Kurpiów siedzących po drugiej stornie zielonej granicy. Takimi przesłankami kierował się tworząc swoje dzieła (m.in.: Puszcza kurpiowska – 1913, Chata kurpiowska – 1915, Stach Konwa bohater kurpiowski... – 1922, Kurpie – 1924, Mazurskim szlakiem 1939). Część publikacji wydał własnym sumptem, jednak skromne środki nie pozwalały mu na szerszą działalność wydawniczą, stąd też przez wiele lat zmuszony był pisać do szuflady. Los ten spotykał m.in. wiersze, w których to szczególnie dostrzec można wpływ sienkiewiczowskiej twórczości, a więc pisanie ku pokrzepieniu serc (Pod Kopańskim Mostem). Niewątpliwie czyniąc zastanawiał się czy to będzie dobre dla Polski. Dlatego też powstawały prace o różnej wartości literackiej, pisane mową zaczerpniętą wprost z gwary kurpiowskiej. Dzięki temu zachował wiele np. gadek kurpiowskich. Twórczość literacką Chętnika wśród wielu wyróżników indywidualizuje umiejętne posługiwanie się rymem. Widać to nie tylko w wierszach, ale także w pieśniach odnotowanych razem z notacją muzyczną. Sztukę tę wyjątkowo dobrze opanował ponieważ był też wyrobionym muzykiem potrafiącym grać „z weselnym wzięciem” na instrumentach muzycznych popularnych w puszczy kurpiowskiej. Jednym ze szczytowych osiągnięć było przygotowanie libretta do sztuki teatralnej Wesele na Kurpiach (premiera 1928 r.). Utwór łączył w sobie wszystkie dostępne środki artystycznego wyrazu, a więc śpiew, muzykę i taniec.
Dzieła Chętnika odkrywane na nowo po latach, nigdy niepublikowane, są unikalnym przykładem twórczości przesyconej żywością opisu i jednocześnie barwnej wyobraźni.

 

Wojciech Popielarz jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie gitary prof. Jana Paterka oraz wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej tejże uczelni. Nauczyciel dyplomowany w ZPSM I i II st. w Ełku. Koncertował w 13 krajach Europy i USA. Obok recitali solowych i autorskich wykonuje muzykę kameralną w duetach z fletem, skrzypcami, organami, chórem mieszanym i kwartetem smyczkowym.
Koncertuje na lutniczym instrumencie (CUSTOM) z pracowni mistrzowskiej Jerzego Wysockiego z Krakowa, gitarze historycznej z 1830 roku z Monachium, lutni z 1800.
Największym sukcesem wykonawczym było Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie w Fivizzano (Włochy 2002) oraz tamże I miejsce w duecie z Algimantasem Pauliukevicius z Wilna w 2003.
Nagrywał dla TVP PR I,TVP Białystok, RAI – 3, TV-Litwy, a także mediów lokalnych.
Juror w konkursach gitarowych – Wilno (Litwa), Templin (Niemcy), Olsztyn, Kaliningrad, Gomel ( Białoruś).
Od 1994 r. prezes organizacji pozarządowej – Ełckiego Stowarzyszenia Kulturalnego (ESK). W ramach jej działalności: dyrektor Studium Muzycznego ESK, wydawca gazety „Ełk i My”, organizator ok. 200 koncertów muzyki klasycznej, festiwali i konkursów.
We współpracy z fundacją „Teraz Muzyka” wykładowca letnich kursów mistrzowskich w Gdańsku, Olsztynie i Goniądzu.
Kompozytor: za trzyczęściowy utwór pt. „Sonatina Wiosenna G dur op.2” w 2015 r. otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie kompozytorskim „Renesans gitary”. Pisze miniatury, etiudy, formy klasyczne, muzykę programową, fingerstyle, piosenki wraz z tekstami, muzykę teatralną, m.in. muzykę do spektaklu "Tryptyk Rzymski" opartego na poezji Jana Pawła II.
Za działalność edukacyjną, artystyczną i promocję kultury nominowany na Ełczanina Roku oraz wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodami Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosty Powiatu Ełckiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Ełk, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Istotną rolę w działalności Wojciecha Popielarza odgrywa pedagogika. Prowadzona orkiestra gitarowa (40 osób) złożona w większości z uczniów ZPSM i Studium Muzycznego wielokrotnie koncertowała i osiągała najwyższe miejsca na konkursach krajowych i zagranicznych.

Zaproszenie do pobrania

 

 

 

 

 

 

Additional information