MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

8W piątek 4 listopada odbył się w Muzeum „Wieczór z twórczością Adama Chętnika”. Goście mieli możliwość wysłuchania utworów napisanych przez Adama Chętnika w interpretacji aktorskiej Rafała Swaczyny, aktora Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Słowo wstępne i narracja Jacka Chętnika były przypomnieniem twórczości jego dziadka. Jak zaznaczył prowadzący to przykłady istoty lirycznego zaangażowania Adama Chętnika (napisał ponad ćwierć tysiąca wielozwrotkowych utworów wierszowanych), który z wiersza uczynił medium wyrażające uczucie zachwytu i miłości do ziemi rodzinnej, szacunek do historii Polski i regionu. W utworach odnajdujemy też odniesienie do wydarzeń politycznych (walka o polskość Mazur) czy trwogę czasu wojny.

Recytacja rozpoczęła się od wiersza „Do św. Lipki” wypełnionego motywami religijnymi. „Rozmowa z matką o wojnie” czy „Co to będzie” to już przykłady twórczości czasu wojny, napisane w Warszawie w 1942 r. Natomiast wiersz „Mazur ci ja Mazur” to odniesienie do polskości kurpiowskiego pogranicza i walki o zachowanie tożsamości Mazurów pruskich. Powstał na początku lat 20 XX w. Część recytatorską Jacek Chętnik uzupełnił cytując fragmenty nigdy nie publikowanego „Z pieśnią o Kurpiach”, powstałego, przed wiekiem, w 1914 r. oraz jak powiedział „epopei Kurpiów” stworzonej przed wojną, a wydanej w ubiegłym roku pt. „Pod Kopańskim Mostem”.

Wyobraźnię słuchaczy pobudziły na nowo rytmy muzyki gitarowej na koncercie zatytułowanym „Muzyka Poezji”. W tej części wieczoru swoje umiejętności zaprezentowali członkowie zespołu gitar klasycznych "Fresco”, na co dzień uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Ełku. Zagrali w składzie: Natalia Sawicka, Natalia Charkiewicz, Aleksandra Oszmian, Dominik Taźbirek, Michał Kalinowski. Pod kierunkiem nauczyciela Wojciecha Popielarza wykonali utwory, które skomponowali m.in: G.F. Telemann, F. Tarrega, M.K. Ogiński, A. Villoldo. Dużym zaskoczeniem dla publiczności była prapremiera interpretacji gitarowej fragmentu Poloneza A-dur, jednej z trzech odnalezionych kompozycji muzycznych napisanych przez Tadeusza Kościuszkę. Wśród niespodzianek były również utwory z repertuaru autorskiego twórcy i prowadzącego Zespół Wojciecha Popielarza. Oryginalne kompozycje gitarowe związane z miejscowością, w której mieszka i pracuje pt. „Przyroda” i „Uśmiechnij się”, zakończyły koncert.

  • 1
  • 15
  • 17
  • 19
  • 2
  • 24
  • 4
  • 8
  • A_Chetnik

Additional information