MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

10W niedzielne popołudnie 4 sierpnia br., w obecności władz samorządowych, które reprezentował Wicestarosta Łomżyński Adam Krzysztof Sowa, potomków ziemian oraz mieszkańców Drozdowa, Łomży i okolic, otwarta została nowa wystawa czasowa w Muzeum Przyrody w Drozdowie zatytułowana „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939”. Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Przedstawia losy ziemiaństwa zamieszkującego obszar dawanego województwa białostockiego w kontekście wielkiego kataklizmu historycznego jakim była dla Polski II wojna światowa z dwiema okupacjami: niemiecką i sowiecką. Wraz losami ówczesnych właścicieli ziemskich ukazane są losy majątków dworskich od czasów wojny do dnia dzisiejszego.

 

Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja, którą wygłosił dr Łukasz Lubicz-Łapiński z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Omówił on represje okupantów wobec ziemiaństwa. W wyniku II wojny światowej oraz komunistycznego terroru po jej zakończeniu, warstwa polskich właścicieli ziemskich została w dużej części wymordowana. Zdewastowano lub całkowicie zniszczono majątki ziemskie. Po wielu z nich nie ma nawet najmniejszego materialnego śladu. Część dworów spośród tych jakie ocalały, poza wyjątkami w postaci siedzib instytucji państwowych (jak dwór Lutosławskich w Drozdowie) i nielicznych prywatnych inicjatyw wykupu oraz odbudowy zniszczonych majątków (takie przykłady także przedstawia prezentowana ekspozycja), w chwili obecnej niszczeje. Losy ziemian i ich majątków ziemskich z terenów dawnego województwa białostockiego, w obrębie którego znajdowała się Ziemia Łomżyńska, są częścią historii, która spotkała całość warstwy ziemiańskiej w Polsce.

Podczas otwarcia wystawy swoimi wspomnieniami podzielił się Zygmunt Masny – pracownik majątku rodziny Jabłońskich w Pniewie. Opowiadał o życiu i pracy w dworze ziemiańskim, okresie wojny i reformie rolnej (która wiązała się z konfiskatą własności ziemian przez państwo). Na spotkaniu obecny był także potomek właścicieli Pniewa - Janusz Jabłoński wraz z żoną Hanną.

Wystawę można oglądać do października 2013 roku.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 12.1112
 • 12.1411
 • 12.1513
 • 12.1614
 • 12.1715
 • 12.1816

Additional information