MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2Wolni i szczęśliwi, pamięci praojców wierni, obchodzicie tu coroczne wielkie narodowe święto.

 

Ignacy Paderewski „Przemówienie na wiecu Polaków w Chicago”

 

Tegoroczne obchody 193. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w drozdowskim Muzeum wiązały się wydarzeniami służącymi przypomnieniu historii odzyskania wolności po dobie zaborów oraz złożeniu hołdu tym, którzy prowadzili Polaków do niepodległej ojczyzny.

 4 listopada, w przededniu Święta Niepodległości, w obecności władz samorządowych, przedstawicieli oświaty i młodzieży szkolnej, otwarta została wystawa historyczna „Drogi do Niepodległej”. Ukazuje ona proces odzyskiwania wolności po 123 latach niewoli na który składał się czyn zbrojny, zabiegi dyplomatyczne, praca kształtowania postaw patriotycznych, działalność środowisk politycznych oraz ich wybitnych przywódców, w szczególności dwóch sztandarowych postaci ówczesnej polityki: Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego.

11 listopada, w symbolicznym dniu odzyskania niepodległości, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy pamiątkowej tablicy poświęconej Romanowi Dmowskiemu – cenionemu politykowi i mężowi stanu, którego z Drozdowem łączyły szczególne więzi. Tu często przebywał jako szczery przyjaciel Lutosławskich, tu także spędził ostatni okres swojego życia. Zmarł w Drozdowie w styczniu 1939 roku.

Uroczystość złożenia hołdu tej postaci skupiła przedstawicieli władz parlamentarnych, samorządowych, gminnych, osoby duchowne, nauczycieli szkół w Drozdowie i Jeziorku, przedstawicieli i dowódców służb publicznych oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Drozdowa, Łomży i okolic. Wśród uczestników byli między innymi: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, senator RP Bogdan Paszkowski, wójt Gminy Piątnica Edward Łada, wiceprezydent Miasta Łomża Benjamin Dobosz, wójt Gminy Wizna Zbigniew Sokołowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, ks. kan. Aleksander Suchocki – proboszcz Drozdowskiej parafii. Obchody Święta Niepodległości w Drozdowie zaszczyciła swoją obecnością delegacja przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Daugavpils z Łotwy - samorządu zaprzyjaźnionego z Powiatem Łomżyńskim.

Po przywitaniu zgromadzonych gości przez Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Annę Archacką przemówienie wygłosił Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, podkreślając rolę Romana Dmowskiego w kształtowaniu polskiej polityki oraz mentalności patriotycznej Polaków w pierwszej połowie XX wieku. Kolejne przemówienia, zaznaczające między innymi aktualność myśli Dmowskiego w obecnych czasach, wygłosili: Radny Powiatu Łomżyńskiego doktor Andrzej Piotrowski - w imieniu posła na Sejm RP Lecha A. Kołakowskiego oraz senator RP Bogdan Paszkowski. W imieniu delegacji Powiatu Daugavpils głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Daugavpils Janina Jalinska. Wyraziła słowa uznania dla ważnej cechy widocznej w historii polskiego społeczeństwa jaką było i jest patriotyczne wychowanie młodzieży oraz słowa uznania dla drogi Polaków ku wolności odzyskanej w 1918 roku.

Uroczystość zwieńczyło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą poświęconą Romanowi Dmowskiemu. Następnie goście udali się na Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu młodzieży warszawskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Chopina uczestniczących w Mistrzowskich Warsztatach Skrzypcowych w Drozdowie. Ewa Pomianowska, Natalia Zadrożna, Zofia Bizacka oraz adiunkt Katarzyna Bąkowska – opiekun artystyczny warsztatów, przy akompaniamencie pianisty Franciszka Jasionowskiego wykonali utwory I. Paderewskiego, H. Wieniawskiego, G. Bacewicz oraz – czego nie mogło zabraknąć podczas koncertu w dworze Lutosławskich – utwór „Bukoliki” Witolda Lutosławskiego. Podczas koncertu współorganizator warsztatów Tomasz Mitraszewski zaprezentował zebranym gościom fragmenty erudycyjnego przemówienia Ignacego Paderewskiego na wiecu Polaków pod pomnikiem T. Kościuszki w Chicago w 1915 roku.

 

Po koncercie i uroczystym obiedzie wydanym przez Starostę Łomżyńskiego, goście z Łotwy zwiedzali Muzeum Przyrody w Drozdowie, wystawy muzealne, park oraz ścieżkę przyrodniczą „Ostoja Drozdowska”. Na pożegnanie delegacja Powiatu Daugavpils złożyła podziękowania za miłe przyjęcie.

Wieczorem zaś w salonie dworu Lutosławskich tradycyjnie odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznych przygotowany i prowadzony przez Katarzynę i Krzysztofa Lipskich z dziećmi Pawłem, Markiem i Łukaszem. Licznie zgromadzeni goście mogli usłyszeć oraz wspólnie wykonywać najpiękniejsze pieśni patriotyczne śpiewane przez Polaków w ciągu ostatnich trzystu lat. Znamienitym gościem wieczoru był Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski. Sam wieczór miał charakter wielopokoleniowy albowiem uczestniczyły w nim osoby reprezentujące różne pokolenia – młodsze i starsze, w tym reprezentant pokolenia niezwykle zasłużonego dla kraju i doświadczonego XX-wiecznymi wojnami Marian Kazubski - prezes ZG Związku Inwalidów Wojennych RP.

 • 1
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 19
 • 2
 • 21
 • 22
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • img_5354
 • img_5359
 • img_5383
 • img_5385
 • img_5390
 • img_5401
 • img_5402
 • img_5419

Additional information