MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

100 6579W dniach od 15 do 16 czerwca br. pracownicy Muzeum Przyrody w Drozdowie uczestniczyli w sesji naukowej zatytułowanej „Dwór podlaski – tradycja, tożsamość, przyszłość” zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Tematyka sesji obejmowała zagadnienia związane z dziedzictwem narodowym jakim jest kultura ziemiańska oraz architektura dworska. Tradycje ziemiańskie, życie w dawnych dworach oraz rola dworu jako symbolu polskości – to niektóre z poruszanych kwestii.

Ważnym elementem sesji naukowej była refleksja nad przyszłością dworów ziemiańskich. Wiele z nich jest odbudowanych, w wielu mieszczą się placówki kultury i placówki oświatowe, ale duża część dworów niszczeje. Konieczna jest w tym kontekście działalność służąca ocaleniu dworów podlaskich. Ocalić od zapomnienia należy także historię rodzin ziemiańskich, ich obyczaje, wartości oraz wkład kulturowy. Zadania te są bardzo bliskie działalności statutowej Muzeum Przyrody w Drozdowie, które podjęło się misji popularyzacji wiedzy o rodzie Lutosławskich oraz ziemiaństwie łomżyńskim i na przestrzeni swojej działalności dąży do tego by dworowi Lutosławskich przywracać dawny blask.

Konferencji towarzyszyła wycieczka do okolicznych podlaskich dworów i pałaców.

 • 100_6511
 • 100_6513
 • 100_6517
 • 100_6519
 • 100_6520
 • 100_6525
 • 100_6527
 • 100_6530
 • 100_6532
 • 100_6541
 • 100_6551
 • 100_6552
 • 100_6554
 • 100_6555
 • 100_6564
 • 100_6577
 • 100_6579

Additional information