MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

OEE Drozdowo01W dniu 28.09.2012 roku zakończyła się budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Ośrodek Edukacji Ekologicznej został wybudowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. „Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.05.02.00-20 – 069/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 630 062,43 zł brutto, w tym: kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 339 992,09 zł netto; kwota dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Łomży: 172 908,26 zł netto; kwota podatku VAT od całkowitej wartości inwestycji: 117 162,08 zł.  
Powierzchnia zabudowy budynku Ośrodka to 226 m2. Budynek składa się z dwóch kondygnacji: parteru oraz poddasza. Parter budynku składa się z następujących pomieszczeń: sali konferencyjnej (na około 50 osób, z możliwością bezpośredniego podjazdu samochodem dla osób niepełnosprawnych oraz bezpośrednim wyjściem na zewnątrz), foyer (mieści się tu szatnia), pomieszczenia dydaktycznego, sanitariatów – 3 pomieszczenia (przystosowane dla osób niepełnosprawnych), wiatrołapu i kotłowni. Łączna powierzchnia użytkowa parteru wynosi: 184,5 m2. Poddasze na tym etapie przewidziano jako nieużytkowe. W przyszłości może zostać wykorzystane do celów administracyjno-biurowych bądź (doraźnie) dydaktycznych.
Budynek został wyposażony w meble: drewniane krzesła, stoły, szafy dwudrzwiowe oraz zestaw wieszaków.
Działalność Ośrodka w przyszłych latach będzie ściśle powiązana z pracą Muzeum Przyrody w Drozdowie i opierać się będzie przede wszystkim na przekazywaniu i popularyzacji wiedzy na temat ochrony przyrody, znajomości wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne oraz kształtowaniu postaw proekologicznych. Cele te będą osiągane przez organizację warsztatów przyrodniczych, konferencji naukowych, lekcji oraz organizację wystaw edukacyjnych. Zajęcia  dydaktyczne będą adresowane do szerokiego grona odbiorców, począwszy od młodzieży szkolnej aż po osoby dorosłe zainteresowane specjalistycznymi szkoleniami.

 

  • OEE_Drozdowo01
  • OEE_Drozdowo02
  • OEE_Drozdowo03
  • OEE_Drozdowo04
  • OEE_Drozdowo05
  • OEE_Drozdowo06
  • OEE_Drozdowo07
  • OEE_Drozdowo08

Additional information