MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

0012 stycznia 1939 roku w drozdowskim dworze Lutosławskich, 79 lat temu, zmarł Roman Dmowski – postać bez której nie sposób zrozumieć historii Polski w XX wieku, a szczególności procesu odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości w roku 1918. Mąż stanu, twórca i krzewiciel idei politycznych, sygnatariusz Traktatu Wersalskiego, lider i autorytet obozu Narodowej Demokracji, dodajmy również – wielki przyjaciel rodziny Lutosławskich. Pod opieką Marii Niklewiczowej z domu Lutosławskiej oraz jej męża – Mieczysława spędził w Drozdowie ostatnie tygodnie swojego życia.

2 stycznia roku 2018, w bardzo ważnym czasie ze względu na 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przy tablicy upamiętniającej postać Romana Dmowskiego oraz jego związki z Drozdowem oddano hołd współtwórcy Niepodległej. Przy asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej, posłowie na Sejm RP, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych wraz z Wicestarostą Lechem Markiem Szabłowskim, Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Kozicki, jak również przedstawiciele wojska, straży, policji, instytucji kultury i oświaty oraz członkowie stowarzyszeń społecznych. Uroczystości pod tablicą poprzedziła Msza święta w drozdowskim kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła podczas której homilię wygłosił biskup łomżyński Janusz Stepnowski, w której podkreślił szacunek Dmowskiego dla charakterystycznego rysu polskości jakim są związki naszej kultury i życia społecznego z katolicyzmem. Ten ważny aspekt myśli Dmowskiego przypominał także podczas przemówienia w trakcie uroczystości przy dworze Lutosławskich historyk prof. Jan Żaryn.

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

Additional information