001 

W sobotni wieczór 19 października br. koncertem „Belarte” został rozpoczęty kolejny sezon koncertów organizowanych przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży oraz drozdowskie Muzeum odbywający się pod nazwą „Muzyczne Wieczory u Lutosławskich”.

 

Wykonawcy to duet młodych utytułowanych artystów: skrzypaczki Marty Magdaleny Lelek oraz pianisty polsko-boliwijskiego pochodzenia Maurizia Silvy. Artyści znani ze scen krajowych i zagranicznych gościli tym razem w dworze Lutosławskich by wykonać tu utwory Chopina,  Schuberta, Rachmaninowa, Prokofiewa oraz Kreislera. Zabrzmiały sonaty, etiudy i mazurki wielkich twórców grane w duecie lub solo.

fotografia przedstawiająca Muzeum Przyrody

Gmina Piątnica, Fundacja „Sztuk i Dialogu” oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie zapraszają do udziału w Konkursie Historycznym pt. „Niezwykła historia rodziny Lutosławskich z Drozdowa” uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Piątnica

Cel ogólny Konkursu

Kształtowanie polskiej świadomości historycznej i kulturowej uczniów szkół podstawowych gminy Piątnica poprzez popularyzację wiedzy o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z dziejami Polski i łączących się z historią Mazowsza i Podlasia.

TERMINARZ KONKURSU:

 1. Do 20 października 2019 – rozesłanie regulaminu do szkół.
 2. Do 28 października 2019 – zgłoszenia przez szkoły deklaracji udziału w Konkursie.
 3. Do 20 listopada 2019 – przeprowadzenie konkursu na terenie szkół przez Szkolne Komisje Konkursu, w oparciu o arkusze testowe udostępnione za pośrednictwem Muzeum Przyrody w Drozdowie.
 4. Do 20 listopada 2019 – zajęcia lekcyjne lub edukacja własna ucznia na podstawie:
  • lekcji historii zrealizowanej w szkołach przez członków Komisji Konkursowej;
  • strony internetowej Muzeum: muzeum-drozdowo.pl;
  • prezentacji udostępnionej drogą elektroniczną po w/w lekcji historii.
 5. Do 21 listopada 2019 – przesłanie protokołów Szkolnych Komisji Konkursowych na adres e-mailowy organizatora.
 6. Listopad 2019 r. – zwiedzanie Muzeum w Drozdowa jako jedna z nagród; podsumowanie Konkursu.

003

W dniach 11-12 października odbyła się konferencja „Wincenty Lutosławski i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja” Białystok – Drozdowo. Główny organizator Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, przy współpracy z Muzeum Przyrody w Drozdowie, drugi dzień konferencji zorganizował w siedzibie Muzeum. Po zwiedzeniu wystaw goście reprezentujący ośrodki naukowe w Lublinie, Krakowie, Toruniu, Olsztynie, Warszawie i Białymstoku wzięli udział w części naukowej, którą prowadziła dr hab. Anna Janicka prof. UwB oraz prof. Grzegorz Igliński UWM w Olsztynie. Duże zainteresowanie wzbudziło spotkanie z dr Hanną Liberą, prawnuczką Wincentego Lutosławskiego, wspominającą rodzinne dzieje. W sesji plenarnej głos zabrał dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski z Wydziału „Artes Liberales” UW. Przedstawił wyniki własnych kwerend poświęconych Wincentemu i Sofii Lutosławskim, jakie przeprowadził na terenie Hiszpanii. Wystąpienie to odbyło się pomiędzy prelekcjami drozdowskich muzealników. Adiunkt Tomasz Szymański przedstawił zarys historii rodziny Lutosławskich, twórców kultury i ludzi idei. Kustosz Marcin Rydzewski w swojej prezentacji skoncentrował się na spuściźnie materialnej po Wincentym Lutosławskim w Drozdowie, która stała się inspiracją dla miejscowych badań.

Muzeum Przyrody w Drozdowie otrzymało Nagrodę II stopnia w XXX edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Kapituła powołana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA w Łomży z przewodniczącym prof. Antonim Dudkiem uhonorowała drozdowską placówkę za „umiejętne łączenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego z ochroną dziedzictwa kulturowego”.

Jest to ważne ogólnopolskie wyróżnienie dla powołanej w 1984 roku instytucji, która zajmuje się dwiema dziedzinami działalności: przyrodą i historią, kultywuje pamięć o historii rodu Lutosławskich i zajmuje się popularyzacją dziejów oraz dorobku twórczego ziemian z Drozdowa jak również ziemiaństwa związanego z regionem, prowadzi działalność wydawniczą, gromadzi zbiory, prowadzi badania naukowe, organizuje konferencje przyrodnicze i historyczne oraz udostępnia zwiedzającym wystawy stałe oraz czasowe stale poszerzając swoją ofertę. Siedziba Muzeum, czyli dworek Lutosławskich jest jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu.

Afisz koncertu BELARTE

Zapraszamy na koncert kameralny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego

z cyklu „Muzyczne wieczory u Lutosławskich”
 
BELARTE

19 października 2019 r. (sobota), godz. 18:30
Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38

MARTA MAGDALENA LELEK – skrzypce
MAURICIO SILVA – fortepian
W programie m.in.: F. Schubert. F. Kreisler, F. Chopin, W. Kilar, S. Rachmaninow

WSTĘP WOLNY

Okłada książki Koniec świata Lutosławskich

Danuta i Aleksander Wroniszewscy to dziennikarze m. in. łomżyńskich „Kontaktów” i warszawskiego „Prawo i Życie”. Pisywali również w innych pismach – tak regionalnych, jak i ogólnopolskich. Uprawiali głównie reporterkę, zdobywając wiele dziennikarskich laurów – na konkursach reporterskich, na najlepsze publikacje roku.

Największą frajdę i satysfakcję sprawiało im jednak zbieranie materiału do, właśnie wydanej, książki o rodzie Lutosławskich. Ten temat pojawił się w ich pracy kiedy byli w Łomży, ale trwał również wtedy, kiedy przenieśli się do Warszawy i, rodzinnego dla śp. Pani Danuty, Gorzowa.

Konferencja logo

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową "Wincenty Lutosławski i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja" Białystok – Drozdowo, 11–12 października 2019.
 
Muzeum Przyrody w Drozdowie jest współorganizatorem przedsięwzięcia.
 
W drugim dniu konferencji 12 października (sobota) w dworze Lutosławskich w Drozdowie odbędzie się sesja wyjazdowa.
 
 
Szczegóły w załączonym poniżej programie:
 

 

W dniu 30 września 2019 r. na zaproszenie Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego odbyło się w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Starostowie spotkali się z Wojewodą Podlaskim Bogdanem Paszkowskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim oraz byłym prezesem Związku Powiatów Polskich Ludwikiem Węgrzynem. Obrady prowadził przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki. Spotkaniu starostów towarzyszyła ceremonia wręczenia nagród „Bene Meritus” za osiągnięcia w pełnieniu pracy starosty.

 • 001
 • 002
 • 003

 

Fotografia: Inauguracja wystawy

Inauguracja wystawy "Łomżyńskie tradycje prawidłowego myślistwa" odbyła się w Muzeum Przyrody w Drozdowie 20 września. Podczas uroczystego otwarcia wystawy głos zabrali ks. biskup łomżyński Janusz Stepnowski, parlamentarzyści Bernadeta Krynicka i Lech Antoni Kołakowski. Wprowadzeniem do tematu historii powstania łomżyńskich organizacji łowieckich i wystawy były wystąpienia Rafała Chodorowskiego łowczego Okręgu Łomżyńskiego PZŁ, emerytowanego łowczego Jerzego Włostowskiego oraz Andrzeja Rumińskiego (Koło Łowieckie "Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej") i Michała Zaleskiego (Koło Łowieckie "Sokół" Łomża). Po wystawie oprowadzał autor Marcin Rydzewski, kustosz Muzeum.

Additional information