MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

8Dni AkwarystykiW dniach 27 i 28 września bieżącego roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyły się VI Ogólnopolskie Dni Akwarystyki. Spotkanie otwarte zostało przez Barbarę Turowską – kustosza Muzeum oraz Adama Karwowskiego – opiekuna wystawy akwarystycznej „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów”. Pierwszy wykład wygłoszony przez Romana Pawlaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dotyczył biologii i występowania strzebli błotnej – gatunku zagrożonego wyginięciem w Polsce, podlegającego ścisłej ochronie gatunkowej.

Następne wystąpienie w wykonaniu Kamili Faber i Julii Maciochy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) związane było z sytuacją obcych gatunków raków w wodach europejskich. W godzinach popołudniowych odbył się rejs statkiem po Narwi, w czasie którego uczestnicy Dni Akwarystyki mogli podziwiać piękno Ziemi Łomżyńskiej oraz zapoznać się z walorami przyrodniczymi Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Podczas rejsu Andrzej Skarzyński – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” przedstawił gościom historię Łomży i okolic, natomiast Adam Karwowski (Muzeum Przyrody w Drozdowie) wygłosił prelekcję na temat ichtiofauny Narwi oraz jej dorzecza. Kolejna prelekcja wygłoszona przez Andrzeja Radomskiego (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) dotyczyła praktycznego zastosowania różnego rodzaju komponentów w akwarium. Na ostatnim sobotnim wystąpieniu Andrzej Nowicki (Polski Klub Miłośników Dyskowców, Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów) zaprezentował pokaz slajdów przedstawiający rożne gatunki dyskowców.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od prelekcji pt. „Cichlasoma festae – czerwona piękność z Ameryki Południowej” w wykonaniu Krzysztofa Tomaszewskiego (OYA.pl). Następnie Rafał Maciaszek (KumakShrimp) wygłosił dwa wykłady na temat krewetek. Pierwszy z nich dotyczył kojarzeń wsobnych krewetek Caridina cf. babaulti, natomiast drugi kojarzeń wsobnych krewetek Caridina cf. serrata. Kolejną prelekcję na temat problemów zdrowotnych ryb niezwiązanych z czynnikami zakaźnymi wygłosił Krzysztof Kazuń (Instytut Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu, Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”). Następnie Wojciech Górecki (Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”) przedstawił nowoczesne metody chowu i hodowli ryb ozdobnych. Kolejną atrakcją imprezy był konkurs wiedzy ichtiologicznej. Jego uczestnicy wyłonieni zostali spośród uczestników Dni Akwarystyki. Laureaci konkursu obdarowani zostali nagrodami ufundowanymi przez firmy z branży akwarystycznej, które były jednocześnie sponsorem imprezy. Po konkursie pracownicy Muzeum przygotowali dla przybyłych gości specjalną niespodziankę. Teresa Grużewska przedstawiła książeczkę dla najmłodszych pt, „Chodzący po skarbach”, natomiast Barbara Turowska wręczyła uczestnikom spotkania upominki w postaci herbat ziołowych oraz zaprosiła ich do zwiedzenia najnowszej wystawy stałej w Muzeum „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi”. Ostatnią prelekcję na temat hodowli ryb, płazów, gadów i innych zwierząt w akwarium wygłosił Maciej Kościuk. Dodatkową atrakcją Dni Akwarystyki był maraton filmowy, na którym zaprezentowano filmy prezentujące ichtiofaunę Bagien Biebrzańskich. Komentarzu do filmów udzielił Mirosław Kobeszko (Biebrzański Klub Płetwonurków”Meander”).

VI Ogólnopolskim Dniom Akwarystyki towarzyszyła czasowa wystawa akwarystyczna. Błażej Berner z Łódzkiego Stowarzyszenia Akwarystów i Terrarystów zaprezentował kilka gatunków ryb z rodzaju Polypterus. Można było również podziwiać zaaranżowany przez Marię i Andrzeja Kociołkowskich zbiornik w formie wazy ze złotymi rybkami obrazujący sposób hodowli ryb przed tysiącami lat na Dalekim Wschodzie, dający początki akwarystyce. Katarzyna Dobrzańska, Zdzisław Nalepka i Leszek Boczkowski z Forum Channidae zaprezentowali ryby z rodzaju Channa. Eksponowane były też ryby żyworodne pochodzące z hodowli Jacka Ambrożkiewicza (Klub Poecilia Reticulata). Maciej Kościuk (AQUARIUS) zaprezentował zbiornik, w którym pływały płazy beznogie Typhlonectes. Ponadto wśród zbiorników wystawy czasowej było również akwarium roślinne załozone przez Mariana Wojtaszka w 2012 roku.

Na kolejne VII Ogólnopolskie Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie zapraszamy pod koniec września lub na początku października 2015 roku.

zadanie poziom     LOT        logo 175

Sponsorzy:

sponsorzy

Patronat medialny:

patronat medialny

 


 Galeria

 1Dni Akwarystyki 2Dni Akwarystyki 3Dni Akwarystyki 4Dni Akwarystyki 5Dni Akwarystyki 6Dni Akwarystyki 7Dni Akwarystyki 8Dni Akwarystyki 9Dni Akwarystyki 10Dni Akwarystyki 11Dni Akwarystyki 12Dni Akwarystyki 13Dni Akwarystyki 14Dni Akwarystyki 15Dni Akwarystyki 16Dni Akwarystyki 17Dni Akwarystyki 18Dni Akwarystyki 19Dni Akwarystyki 20Dni Akwarystyki 21Dni Akwarystyki 22Dni Akwarystyki 23Dni Akwarystyki 24Dni Akwarystyki 25Dni Akwarystyki 26Dni Akwarystyki 27Dni Akwarystyki 28Dni Akwarystyki 29Dni Akwarystyki 30Dni Akwarystyki 31Dni Akwarystyki 32Dni Akwarystyki 33Dni Akwarystyki 34Dni Akwarystyki 35Dni Akwarystyki 36Dni Akwarystyki 37Dni Akwarystyki 38Dni Akwarystyki 39Dni Akwarystyki 40Dni Akwarystyki 41Dni Akwarystyki 42Dni Akwarystyki 43Dni Akwarystyki 44Dni Akwarystyki 

Additional information