MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 272726 kwietnia 2018 r. odbyło się w Muzeum otwarcie wystawy fotograficznej „LAS” zorganizowanej przez Lasy Państwowe w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów (2011) pod patronatem ONZ. Autorem wystawy jest Roman Rogoziński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród.

Otwarciu wystawy towarzyszyło muzyczne spotkanie inspirowane naturą prowadzone przez muzyka - Wojciecha Popielarza.

Fotografie przedstawiają Lasy Państwowe Podlasia, Warmii i Mazur. Urokowi zdjęć dodaje czarno-biała technika wzbogacona odcieniem prawie niewidocznej zieleni, podkreślająca nastrój leśnych uroczysk. Dziś wystawy fotografii czarno-białej oglądamy rzadko i są one wyrazem nie tylko elegancji, ale też pewnej elitarności. To także nawiązanie do pierwszych albumów Włodzimierza Puchalskiego i innych twórców polskiej fotografii przyrodniczej.

Autor wystawy Roman Rogoziński pochodzi z Rybna koło Działdowa. Jest absolwentem Technikum Leśnego w Tucholi i Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Pracował w Nadleśnictwie Augustów jako specjalista do spraw edukacji leśnej, obecnie jest Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród. Jest autorem fotograficznych wystaw indywidualnych, a także m. in. książki „Barć” oraz wielkoformatowego albumu pod tytułem „Rezerwaty Przyrody” wydanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku w 2013 roku. W czasie wernisażu przybliżył historię zdjęć wystawy i opowiedział o swojej przygodzie z fotografią przyrodniczą, którą interesuje się od dzieciństwa i z powodzeniem realizuje w dorosłym życiu zawodowym.

Obecni na otwarciu wystawy, w tym uczniowie szkół podstawowych z Drozdowa i Jeziorka, mieli też okazję do uczestniczenia w muzycznym spotkaniu, niezwykle barwnie prowadzonym przez Wojciecha Popielarza. Była okazja do wysłuchania utworów gitarowych, poznania różnorakich instrumentów muzycznych m.in. takich jak: ukulele, flet prosty, kastaniety, klawesy, marakasy, kij deszczowy, gitara podróżna. Na aktywnie uczestniczących w spotkaniu czekały upominki od artysty oraz Nadleśnictwa Rajgród.

Wojciech Popielarz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku, studiował też na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w tejże uczelni. Koncertował w 13 krajach Europy i USA.

Jako solista wykonywał koncerty z orkiestrami: Filharmonii Dolnośląskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Kameralnej im W. Lutosławskiego w Łomży, Filharmonii w Grodnie na Białorusi, w Siauliaj na Litwie, Orkiestrą Connecticut Virtuosi w Hardford USA. Juror w konkursach gitarowych. Prezes Ełckiego Stowarzyszenia Kulturalnego, organizator ok. 200 koncertów muzyki klasycznej, dziesięciu edycji Festiwali i Konkursów Międzynarodowych oraz akcji charytatywnych. Wykładowca letnich kursów mistrzowskich w Gdańsku, Olsztynie i Goniądzu. Kompozytor.

Istotną rolę w działalności W. Popielarza odgrywa pedagogika. Jest nauczycielem gitary w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku, a prowadzona przez niego orkiestra gitarowa z sukcesami koncertowała wielokrotnie na festiwalach w Niemczech, Włoszech, Litwie, Francji i Watykanie. To muzyk, którego z powodzeniem można zaprosić na koncert - audycję do swojej szkoły.

 • IMG_2714
 • IMG_2722
 • IMG_2725
 • IMG_2726
 • IMG_2727
 • IMG_2732
 • IMG_2734
 • IMG_2745
 • IMG_2752
 • IMG_2755
 • IMG_2763
 • IMG_2766
 • IMG_2767
 

 

Additional information