MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  • Bluszczyk_kurdybanek
  • Gwiazdnica_pospolita
  • Miodunka_ćma
  • Mniszek_zwany_mleczem
  • Podagrycznik_pospolity
  • Pokrzywa_zwyczajna
  • Przytulia_czepna
  • Stokrotka_pospolita
  • Szczawik_zajęczy
  • kwiaty_Bluszczyku_kurdybanka

Additional information