IMG 8982Monumentalna „Halka” Stanisława Moniuszki, niezapomniane przeboje Kabaretu Starszych Panów, utwory autorstwa George'a Gershwina, muzyka klezmerska – to tylko niektóre punkty programu tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża. Przez dziewięć festiwalowych dni królowała kultura i muzyka.

Tradycyjnie festiwal został zainaugurowany w drozdowskim dworze Lutosławskich. Tu odbył się koncert największych przebojów George'a Gershwina. Utwory „Króla jazzu” wykonywali: Monika Fedyk-Kilmaszewska (mezzosopran), Paweł Lipski (fortepian), Radek Łukaszewicz (kontrabas) oraz Maciek Wojcieszuk (perkusja)

W Drozdowie również, w kościele parafialnym pw. św Jakuba Apostoła, miał miejsce koncert zatytułowany „Opera - moja miłość”. Obejmował on największe arie operowe w wykonaniu Eweliny Wojciechowskiej (sopran dramatyczny) przy aranżacji Anny Mikolon (fortepian).

IMG 7995 1Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z inauguracji Międzynarodowego XIX Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2012.

Przeboje George'a Gershwina w wykonaniu Moniki Fedyk-Klimaszewskiej  (mezzosopran), Pawła Lipskiego (fortepian, aranżacja), Radka Łukaszewicza (kontrabas), Maćka Wojcieszuka (perkusja).

Dyrektor artystyczny Festiwalu: Jacek Szymański.

20 – 23 sierpnia 2012 Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38
Prowadzi: mgr Teresa Grużewska (biolog, botanik, kustosz MPD)
Program na kolejne cztery dni:
1.Siedliskotwórcza rola naturalnej rzeki i różnorodność siedlisk w dolinie Narwi.
Zajęcia terenowe w dolinie Narwi nad starorzeczem „Kocioł”. Rozpoznawanie rzęsowatych i innych roślin pływających w oparciu o prosty klucz poglądowy. Zbiór roślin wodnobłotnych do zielnika.
Pospolite zwierzęta wodne: mięczaki, owady, skorupiaki, pajęczaki, pierścienice i inne. Poławianie, obserwacja, oznaczanie i uwalnianie do starorzecza w terenie. Znaczenie starorzeczy i ich mieszkańców dla bogactwa gatunkowego naturalnej doliny. Popatrzymy rybom w oczy-odróżnianie pospolitych, krajowych gatunków w oparciu o osobniki hodowane w 2 akwariach MPD.

festyn na jana0123 czerwca 2012 roku o godz. 17.00 nad Narwią, przy ul. Rybaki (przy statku „Bona”) rozpoczął się ekofestyn. Od 17.00 do 20.00 trwały ekozabawy dla małych i dużych. Muzeum Przyrody w Drozdowie po raz drugi zaprezentowało niespodzianki dla odkrywców. Rok temu naszymi „gwiazdami” były larwy i poczwarki komara dwa stadia rozwijające się w wodzie. Budziło wiele zdumienia, że komary są istotnym ogniwem w łańcuchach pokarmowych i są ważne jako pokarm np. narybku i nie tylko.

100 6579W dniach od 15 do 16 czerwca br. pracownicy Muzeum Przyrody w Drozdowie uczestniczyli w sesji naukowej zatytułowanej „Dwór podlaski – tradycja, tożsamość, przyszłość” zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Tematyka sesji obejmowała zagadnienia związane z dziedzictwem narodowym jakim jest kultura ziemiańska oraz architektura dworska. Tradycje ziemiańskie, życie w dawnych dworach oraz rola dworu jako symbolu polskości – to niektóre z poruszanych kwestii.

budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.W dniu 04.05.2012 roku rozpoczęła się budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie realizowana jest w ramach projektu „Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.05.02.00-20 - 069/10, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

MPD 01noc muzeowW niedzielę 27 maja 2012 roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyła się „Noc muzeów – wieczorne spotkanie z przyrodą, historią i kulturą". Wydarzenie to wpisywało się w coroczną, cykliczną międzynarodową noc muzeów obejmującą swoim zasięgiem muzea i inne placówki kultury w Europie.
W niedzielny wieczór wszyscy, którzy zdecydowali się odwiedzić dwór Lutosławskich w Drozdowie mogli skorzystać z mnóstwa przygotowanych atrakcji. Program drozdowskiej nocy muzeów obejmował koncert muzyki popularnej w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zambrowie pod dyrekcją Krzysztofa Witkowskiego. Muzycy wykonali m. in. utwory muzyczne z gatunków takich jak pop czy jazz oraz znane melodie filmowe. Utworom towarzyszyły występy grupy tanecznej. Umiejętności akrobatyczne zaprezentowały widzom także tamburmajorki.

IMG_4526To był wieczór pełen poezji, muzyki i wspomnień. Wydanie przez Muzeum Przyrody w Drozdowie i Fundację Narwiańską tomu poezji „Gdzie rzeka zawiła" stało się okazją do spotkania z autorem – Henrykiem Gałą. „Gdzie rzeka zawiła" jest tomem poezji, który zawiera utwory inspirowane przyrodą, historią i ludźmi z Doliny Narwi. Są to zarówno wiersze publikowane wcześniej jak i utwory zupełnie nowe. Wszystkie są tematycznie związane – by użyć określenia Henryka Gały - z „Księstwem Narwiańskim". Pięknym urozmaiceniem tomu są artystyczne, panoramiczne zdjęcia Doliny Narwi wykonane przez łomżyńskich fotografów: Zbigniewa Biernackiego, Zbigniewa Ciborowskiego i Bolesława Deptułę oraz ilustracje Stanisława Kędzielawskiego. Redaktorem wydawnictwa jest kustosz Muzeum Przyrody w Drozdowie Barbara Turowska.

1Przypomnieć uczniom szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego postać ks. Kazimierza Lutosławskiego oraz zachęcić ich do zgłębiania historii jego życia i pracy dla Polski, to cele jakie przyświecały zakończonemu pierwszemu konkursowi wiedzy historycznej „W hołdzie pamięci księdza Kazimierza Lutosławskiego”. Konkurs odbył się w roku 2012, który wiąże się ze szczególną rocznicą - 100-leciem powstania krzyża harcerskiego zaprojektowanego przez ks. Kazimierza.

100_6104W dniu 16 maja 2012 r. w dworze Lutosławskich - siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży spotkanie bibliotekarzy trzech powiatów: łomżyńskiego, białostockiego i suwalskiego w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2012).

Additional information