MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ziolowe tajemnice001Do prezentowanych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie wystaw dołączyła nowa stała ekspozycja zatytułowana „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi” - podróż w świat roślin, które spotkać możemy na terenie „przyrodniczego serca Ziemi Łomżyńskiej” jakim jest rzeka Narew i okalające ją tereny. Zobaczyć tu możemy panoramę narwiańskiej doliny, zdjęcia krajobrazów i roślinności, gabloty z modelami roślin, dioramy prezentujące rośliny. Zwiedzić możemy również chatkę zielarki.

Wystawa prezentuje 80 gatunków roślin oraz ukazuje 6 siedlisk, wśród których znajdują się także wyjątkowe narwiańskie starorzecza. Właśnie tu nad Narwią natura dostarczała człowiekowi wielu środków leczniczych w postaci roślin, których specyfika i działanie nie są współcześnie znane, stąd w tytule wystawy określenie „ziołowe tajemnice”. Przykładami takich roślin leczniczych (w wielu przypadkach stanowiących panaceum na rozmaite dolegliwości) są chociażby: dziurawiec, tysiącznik oraz szarota błotna.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 29 października 2013 roku. Rozpoczęto od naukowego wprowadzenia w tematykę wystawy. Prof. dr hab. Zenon Węglarz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, recenzent wystawy) przedstawił referat zatytułowany „Zrównoważone użytkowanie roślin leczniczych na stanowiskach naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych”, Teresa Grużewska (kustosz Muzeum Przyrody w Drozdowie, konsultant merytoryczny wystawy) wygłosiła prelekcję pt. „Bioróżnorodność jako świadectwo dobrego stanu środowiska naturalnego”, a Mirosław Angielczyk (gospodarstwo ekologiczne „Ziołowy Zakątek”, firma „Dary Natury”, konsultant merytoryczny wystawy) omówił temat „Medycyna naturalna dawniej i dziś – elementy wspólne i różnice”. Następnie Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Anna Archacka oraz prof. Zenon Węglarz dokonali otwarcia wystawy. Goście zgromadzeni w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie, gdzie prezentowana jest ekspozycja, mieli okazję zwiedzić wystawę, a także skosztować ekologicznych przysmaków serwowanych przez gospodarstwo ekologiczne „Ziołowy Zakątek”. Wśród gości: przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i pracownicy instytucji Powiatu Łomżyńskiego, władze nadleśnictw i związków łowieckich, przedstawiciele świata nauki i oświaty, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, jak również mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej oraz Drozdowa.

Wystawa „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi” to także nowy element w pro-ekologicznej działalności edukacyjnej Muzeum Przyrody w Drozdowie, albowiem drozdowska placówka oferować będzie także lekcje i warsztaty przyrodnicze związane z prezentowaną tematyką.

Patronat honorowy: Polski Komitet Zielarski

 

PKZ logo

Opracowanie merytoryczne wystawy: Teresa Grużewska, Mirosław Angielczyk

Recenzent: prof. dr hab. Zenon Węglarz

Realizacja: Towarzystwo Projektowe KREATOR Lech Nowacki

  

Wystawę sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

NFOSiGW logo

WFOSiGW

 

Patronat medialny:

 Fundacja logo  Kontakty logo  TVP3 logo  l24 logo  RN logo

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 007
 • 008
 • 009
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 34
 • 35
 • Ziolowe_tajemnice001
 • Ziolowe_tajemnice002
 • Ziolowe_tajemnice003
 • Ziolowe_tajemnice004
 • Ziolowe_tajemnice005
 • Ziolowe_tajemnice006
 • Ziolowe_tajemnice008
 • Ziolowe_tajemnice009
 • Ziolowe_tajemnice010
 • Ziolowe_tajemnice011
 • Ziolowe_tajemnice012
 • Ziolowe_tajemnice013

 

 

 

 

Additional information