MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

017Kwestii pamięci historycznej o procesie odzyskania przez Polskę niepodległości została poświęcona konferencja, która odbyła się 5 kwietnia br. w Muzeum Przyrody w Drozdowie zatytułowana „Pamięć o Niepodległej na pograniczu mazowiecko-podlaskim”. Było to wspólne przedsięwzięcie Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej oraz drozdowskiego Muzeum, któremu oprócz sesji naukowej towarzyszyła sesja wyjazdowa po wybranych miejscach pamięci i cmentarzach wojennych znajdujących się w regionie, m.in. Porytem, Łosewie czy Kątach (odbyła się następnego dnia).

Nie bez znaczenia jest miejsce konferencji – drozdowski dwór Lutosławskich i zarazem placówka, która od 35 lat zajmuje się przywracaniem pamięci i popularyzacją wiedzy historycznej o rodzie Lutosławskich, lokalnych elitach ziemiańskich czy Romanie Dmowskim, a zatem o ludziach i środowiskach, które są nierozłącznie związane z polską drogą do wolności.

Konferencja była podzielona na trzy części, które prowadziły kolejno prof. Halina Parafianowicz (Uniwersytet w Białymstoku) oraz dyrektor Muzeum Anna Archacka. Konferencja miała charakter wieloaspektowy, historyczny i socjologiczny zarazem, o czym najlepiej świadczy lista zaprezentowanych tematów:

- dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej/Uniwersytet w Białymstoku), „Pamięć i historia. Wprowadzenie do problematyki konferencji” oraz „Materialne korelaty, nośniki i miejsca pamięci. Próba (re)definicji”,

- dr Małgorzata Karczewska (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej), „Stan rozpoznania i ochrony miejsc pamięci czynu niepodległościowego i wojny polsko-bolszewickiej na pograniczu mazowiecko-podlaskim” oraz „Pamięć młodego pokolenia o czynie niepodległościowym i epizodach wojny polsko-bolszewickiej na pograniczu mazowiecko-podlaskim”,

- dr Iwona Kulesza-Woroniecka (Uniwersytet w Białymstoku), „Czynniki społeczne i kulturowe kształtujące wzorce pamięci historycznej na pograniczu mazowiecko–podlaskim”,

- mgr Mariusz Puchacz (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej): „Droga do niepodległości na pograniczu mazowiecko-podlaskim. Regionalna narracja historyczna”,

- mgr Marcin Rydzewski (Muzeum Przyrody w Drozdowie), „Pamięć o wydarzeniach niepodległościowych lat 1918-1920 zawarta w aktach oraz przestrzeni na przykładzie parafii Drozdowo, Romany i Wąsosz diecezji łomżyńskiej”,

- mgr Tomasz Szymański (Muzeum Przyrody w Drozdowie), „Bolszewia na Ziemi Łomżyńskiej w 1920 roku. Wydarzenia, relacje, pamięć”,

- dr Alina Czapiuk, dr Iwona Kulesza-Woroniecka (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej/Uniwersytet w Białymstoku), „Obraz polskiego czynu zbrojnego w programach oraz wybranych szkolnych podręcznikach historii”,

- mgr Marta Kupczewska (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet w Białymstoku), „Rocznice odzyskania niepodległości w obchodach opozycji solidarnościowej lat 80. na wybranych przykładach z województw białostockiego i łomżyńskiego”.

Przedstawiono zatem szerokie spektrum tematów związanych z drogą do niepodległości w regionie, narracjami historycznymi, miejscami pamięci czy badaniami nad pamięcią historyczną młodzieży szkolnej.

Zaprezentowane referaty w rozszerzonej formie już wkrótce zostaną udostępnione czytelnikom, albowiem pokłosiem konferencji będzie publikacja książkowa, która ukaże się w roku 2019.

 • 001
 • 004
 • 006
 • 007
 • 008
 • 010
 • 011
 • 012
 • 014
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020

Additional information