MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Witold Lutoslawski

Minęło już 15 lat od śmierci Witolda Lutosławskiego – najsłynniejszego polskiego kompozytora światowej sceny muzycznej XX wieku. Nie jest to jednak postać znana Polakom na tyle, na ile zasługuje dorobek kompozytorski oraz sama sylwetka kompozytora. Osobom znającym z kolei twórczość kompozytorską Witolda Lutosławskiego, nieznany jest bardzo często fakt, że pochodzi on z Drozdowa, z zasłużonej dla polskiej kultury rodziny Lutosławskich.Powstała z inicjatywy Muzeum wystawa Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego, której autorką scenariusza jest Teresa Witkowska - przedstawicielka młodego pokolenia rodziny Lutosławskich, przybliża tę postać szerokiemu gronu odbiorców. Pani Teresa korzystała z największego archiwum rodzinnego Lutosławskich gromadzonego przez Krystynę Witkowską.

Omne Trinum Perfectum

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza na otwarcie wystawy pt. “Omne Trinum Perfectum - czyli wszystko co z trzech jest doskonałe” Wernisaż odbędzie się w Dworku Lutosławskich  w dniu 5 lipca 2009 r. o godzinie 17.45.

Pomysł wystawy narodził się ze współpracy trzech młodych kobiet związanych wspólną koncepcją i potrzebą tworzenia: Karoliny Kropińskiej (malarstwo), Agnieszki Wróblewskiej (rysunek) i Magdaleny Kaszubowskiej ( fotografia).

wystawa prac osób niepełnosprawnych4 czerwca 2009 r. w Muzeum otwarta została wystawa pt. „Niepełnosprawni w fotografii, ich pasje i twórczość artystyczna"
Autorami wystawy są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które uczęszczają na zajęcia terapeutyczne do placówki rehabilitacyjnej jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „ Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie.

Wystawa obejmuje prace plastyczne i rękodzielnicze oraz zdjęcia wykonane podczas codziennych zajęć terapeutycznych w pracowniach: ceramicznej, malarstwa i rękodzieła, przyrodniczej oraz multimedialnej. Przedstawione wytwory są wynikiem wieloletnich oddziaływań rehabilitacyjnych, jakim poddawane są osoby niepełnosprawne w placówce.

Additional information