MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Oblawa augustowska grafikaSerdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w otwarciu wystawy "Obława Augustowska – lipiec 1945", które odbędzie się 25 października 2014 r. w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Wystawa przygotowana przez Oddział IPN w Białymstoku ilustruje kulisy operacji mającej na celu zlikwidowanie polskiego podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie przez władze sowieckie w lipcu 1945 r. Na planszach wystawowych oprócz zdjęć ofiar, miejsc i dokumentów zaprezentowano również fotografie przedstawiające funkcjonariuszy służb zaangażowanych w operację.

wernisaz75 września 2014 roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbył się wernisaż fotografii Agnieszki Zielewicz pt. „Przestrzeń Nienaruszona".
Wystawa jest wynikiem jej pasji fotografowania krajobrazu.
Tematem przewodnim prac autorki są pejzaże, krajobrazy Kurpi. Wszystkie prezentowane fotogramy wykonane zostały w okolicach rzek Narwi i Szkwy.
Jak twierdzi sama autorka Dolina Narwi to wspaniałe miejsce widokowe, niezmącone cywilizacją, a przede wszystkim dostępne w nienaruszonej formie. Nadrzeczny krajobraz na fotogramach jest obiektem doskonale malowniczym, miejscem tajemniczym i inspirującym. Każde ujęcie jest urzekającym obrazem fotograficznym przedstawionym w najwłaściwszym dla niego świetle, w efekcie jest to kompozycja światła i cienia.

Filozofia stodoły – otwarcie wystawy autorstwa Krystyny BerndtFotografie chat, stodół, cerkwi i kapliczek, pozostałości dawnej wiejskiej architektury, krzyże, przedmioty codziennego użytku, rozmaitości związane z wystrojem domów – wszystkie te elementy tworzą wystawę „Filozofia stodoły” autorstwa Krystyny Berndt. W miniony piątek, 20 czerwca 2014 roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji.

Otwarcie wystawy fotograficznej "Czas naświatlania"W okresie od początku maja do końca czerwca bieżącego roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie będzie prezentowana wystawa zatytułowana „Czas naświetlania”. Są to fotografie Bogusława Floriana Skoka – artysty fotografika, fotoreportera i dokumentalisty, autora wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, związanego z Fotoklubem RP oraz Związkiem Polskich Artystów Fotografików.

10W niedzielne popołudnie 4 sierpnia br., w obecności władz samorządowych, które reprezentował Wicestarosta Łomżyński Adam Krzysztof Sowa, potomków ziemian oraz mieszkańców Drozdowa, Łomży i okolic, otwarta została nowa wystawa czasowa w Muzeum Przyrody w Drozdowie zatytułowana „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939”. Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Przedstawia losy ziemiaństwa zamieszkującego obszar dawanego województwa białostockiego w kontekście wielkiego kataklizmu historycznego jakim była dla Polski II wojna światowa z dwiema okupacjami: niemiecką i sowiecką. Wraz losami ówczesnych właścicieli ziemskich ukazane są losy majątków dworskich od czasów wojny do dnia dzisiejszego.

 

 IMG 3954 MPDrozdowoZ okazji 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego w drozdowskiej placówce przygotowano wystawę jubileuszową dokumentującą działalność łowiecką Okręgu Łomżyńskiego PZŁ. Wyeksponowano wypreparowane okazy, skóry, medaliony, poroża oraz kły przedstawicieli fauny oraz spreparowane okazy awifauny. Tradycje łowieckie udokumentowano również archiwaliami ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łomży, a także przykładami broni myśliwskiej z czasów prehistorycznych oraz z ubiegłego wieku. Symbolikę łowiecką zaprezentowano także w postaci emblematów noszonych na stroju, takich jak, znaczki na kapelusze, bola (krawatniki) i inne. Uwagę zwracają liczne odznaczenia łowieckie, znaczki, medale, a także obrazy i płaskorzeźby o tematyce łowieckiej.

Additional information