005Ci, którzy w sobotnie popołudnie 24 czerwca odwiedzili łomżyńskie bulwary nad Narwią podczas cyklicznego „Festynu na Jana” mogli zobaczyć stoisko Muzeum Przyrody w Drozdowie i skorzystać z przygotowanych atrakcji. Festyn, zorganizowany na powitanie astronomicznego lata przyciągnął łomżyniaków oraz mieszkańców okolic miasta nad Narwią.

festiwal 2017 mini

Program Festiwalu

O Karol Meissner20 czerwca 2017 roku w wieku 90 lat zmarł potomek rodu Lutosławskich z Drozdowa, ojciec Karol Meissner.

Urodził się w Poznaniu w roku 1927. Na chrzcie nadano mu imię Wojciech. Był synem lekarza i posła na Sejm w II RP Czesława Meissnera oraz Haliny Meissner z domu Lutosławskiej (córki filozofa Wincentego Lutosławskiego oraz poetki i pisarki Sofii Casanova Lutosławskiej).

Lata jego młodości przypadły na czas II wojny światowej. Wyjechał do Warszawy, gdzie uczęszczał na tajne komplety. Podczas postania warszawskiego był sanitariuszem w szpitalu przy ulicy Hożej. Gdy powstanie upadło został wywieziony do obozu jenieckiego Altengrabow pod Magdeburgiem.

Po wojnie zdał maturę oraz ukończył studia medyczne w rodzinnym Poznaniu. Cały czas angażował się w działalność organizacji społecznych, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej oraz harcerstwa.

006Postać, idee oraz losy księdza Kazimierza Lutosławskiego były tematem sobotniego spotkania w Muzeum Przyrody w Drozdowie, 17 czerwca br. Tego dnia miała miejsce premiera najnowszego wydawnictwa drozdowskiego Muzeum oraz Fundacji Sztuk i Dialogu, a mowa o książce Tomasza Szymańskiego zatytułowanej „Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia kapłana, wychowawcy i polityka”. W salonie dworskim zgromadzili się mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej, goście z Białegostoku, Wrocławia, przedstawiciele duchowieństwa, oświaty, władz samorządowych, organizacji społecznych, harcerze i harcerki.

Zaproszenie1Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Fundacja Sztuk i Dialogu

serdecznie zapraszają

na spotkanie promocyjne książki

Ksiądz Kazimierz Lutosławski

Biografia kapłana, wychowawcy i polityka

autorstwa Tomasza Szymańskiego

001   Tegoroczna Noc Muzeów w drozdowskim Muzeum Przyrody podobnie jak w poprzednich latach spotkała się z dużym zainteresowaniem odwiedzających. Niektórzy wybrali się tu po raz pierwszy, dla innych był to miły powrót do dworu Lutosławskich. Nie brakowało osób, które postanowiły odwiedzić kilka instytucji tworzących wspólny program Nocy Muzeów na Ziemi Łomżyńskiej (do tych placówek zaliczało się także Muzeum Przyrody w Drozdowie). Byli to goście z regionu i dalszych stron. „Co roku odwiedzamy inne miejsca. W tamtym roku w Noc Muzeów byliśmy we wszystkich placówkach Muzeum Podlaskiego, w 2017 wybraliśmy się do Drozdowa i Łomży” - mówił nauczyciel z Białegostoku, który odwiedził drozdowskie Muzeum wraz grupą swoich uczniów-gimnazjalistów.

      001     Żywokost jest bardzo starą rośliną leczniczą, opisaną przez Dioskurydesa, Paracelsusa, św. Hildegardę, Matthiolusa i Lonicerusa. To właśnie temu „polskiemu żeń-szeniowi” poświęcony był tegoroczny „Dzień ziół narwiańskich” prelekcje i pokazy.

Kustosz Muzeum Przyrody w Drozdowie Teresa Grużewska wygłosiła referat „Garść informacji o rodzinie, do której należy żywokost”, w którym zaprezentowała i omówiła właściwości botaniczne żywokostu i jego krewniaków. Brat Jan z Klasztoru Bonifratrów w Warszawie przedstawił wielowiekową tradycję stosowania żywokostu w referacie zatytułowanym „Zastosowanie żywokostu w ziołolecznictwie”. Agnieszka Prymaka z Zielskiej Kolonii w wystąpieniu „Żywokost cudowne zioło w kosmetykach i maściach leczniczych” przedstawiła produkty, jakie sama wykonała z wykorzystaniem żywokostu – m.in.: maści, syrop, ocet, nalewkę. Odbył się także w jej wykonaniu pokaz przygotowania maści i pomadki żywokostowej, które to wyroby dostali wszyscy uczestnicy spotkania. W pokazie chętnie pomagali najmłodsi uczestnicy spotkania – to dobrze, w młodym pokoleniu nadzieja przetrwania ziołowych tradycji!

001Medal im. Wiktora Godlewskiego jest ogólnopolską nagrodą przyznawaną za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej.

Medale imienia zesłanego na Syberię po Powstaniu Styczniowym wybitnego przyrodnika i odkrywcy (współpracownika Benedykta Dybowskiego), przyznawane są od 1992 roku przez kapitułę obradującą w Bogutach Piankach – rodzinnej miejscowości Wiktora Godlewskiego.

dworek Lutoslawskich

Noc Muzeów – spotkanie z przyrodą

i historią”

20 maja 2017 r., godz. 15:00 – 24:00

W programie:

16:00 Spotkanie z Anną Kamińską – autorką książki Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak (miejsce: salon dworski Muzeum Przyrody w Drozdowie)

17:00 Prelekcja kustosz Teresy Grużewskiej (Muzeum Przyrody w Drozdowie) pt. Jak żyć w zmienionym środowisku? Co jeść, jak i dlaczego?” (miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie)

18:00 Prelekcja kustosza Marcina Rydzewskiego (Muzeum Przyrody w Drozdowie) pt. „Drozdowo i jego mieszkańcy w starej fotografii” (miejsce: salon Muzeum Przyrody w Drozdowie)

19:00 Koncert Chóru AMICI pod kierunkiem Anny Kurowskiej (miejsce: taras wschodni Muzeum Przyrody w Drozdowie)

20:00 Pokaz karmienia piranii oraz innych ryb akwariowych (miejsce: wystawa akwarystyczna, piwnice Muzeum)

21:00 Pokaz filmów przyrodniczych nt. podwodnego świata rzek Narwi i Biebrzy (miejsce: piwnice Muzeum), czas trwania: 2 godziny

20170429 DSC 1687Plener fotograficzny, który odbył się w Muzeum w ostatnich dniach kwietnia 2017 roku był – jak twierdzą uczestnicy – bardzo udany. Prowadził go Andrzej Górski, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, rekonstruktor fotografii XIX wiecznej.

Zajęcia prowadzone były w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Additional information