Jan Engelgard

W dniu 7 X 2010 r. w siedzibie Muzeum odbyła się prelekcja Jana Engelgarda pt. "Nieznane archiwum Romana Dmowskiego". Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja książek: Jana Dobraczyńskiego pt. "Spadające liście" oraz Zbigniewa Pieńkowskiego - (II wydanie) "Wspomnienia". Spotkanie zakończyło się koncertem pt. "Do kraju tego..." w wykonaniu braci Lipskich, którzy zagrali na fortepianie oraz skrzypcach.

Jan Engelgard jest magistrem historii, kierownikiem Działu Historycznego Muzeum Niepodległości w Warszawie, redaktorem naczelnym tygodnika "Myśl Polska" i jego kontynuacji pod nazwą "Nowa Myśl Polska".

Grupa fotograficzna "Narew"W piątek 24.09.2010 odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Przyroda Ziemi Łomżyńskiej "NAREW". Wystawę zorganizowały wspólnie: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Klub Fotografii NURT.

Autorami fotografii są:
Zbigniew Ciborowski rożnymi dziedzinami fotografii zajmuje się od 40.lat. Popularyzator i krytyk sztuki fotograficznej, zajmuje się też grafiką cyfrową i filmem podróżniczym. Autor wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Wielokrotnie nagradzany za działalność artystyczną. Członek-założyciel Klubu Fotografii NURT w Łomży.

nagrody starosty łomżyńskiego

Muzeum Przyrody w Drozdowie było gospodarzem XXXVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Jednym z punktów tej sesji było wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Działania w przestrzeni kultury, tu na terenie Powiatu i Regionu mają ogromne znaczenie dla rozwoju kultury i naszej świadomości, dla tworzenia poczucia wspólnoty lokalnej i narodowej. Powiat łomżyński wnosi swoją cząstkę do tego wielkiego „gmachu" kultury.

Realizacja zadania: Drozdowo, dworek z XVIII/XIX w. : wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego.

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Łomży.

Scieżka edukacyjna

Na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie istnieje park podworski. Jest on w jednej części zagospodarowany, w drugiej natomiast funkcjonuje jako część dzika bez ingerencji człowieka. Jest to niezwykle interesujący fragment nadrzecznego łęgu. Przez ostatnie 20 lat obumierające drzewa, czy ich konary po wiatrołomach były tam celowo pozostawiane. Dzięki temu zalegające teraz i butwiejące drewno stwarza siedliska dla licznych gatunków owadów, grzybów, mchów i porostów. Podobny obraz lasu z różnogatunkowym runem, podszytem, różnowiekowym drzewostanem, z wykrotami i powalonymi pniami jest współcześnie wyjątkowy.

Taras południowy w Muzeum Przyrody w Drozdowie

W dniu 18 czerwca 2010 r. zakończone zostały prace przy renowacji schodów i tarasu południowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.3 „Odnowa i rozwój wsi". Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie zrealizowano na łączną kwotę 208.512,93 zł. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków unijnych w wysokości 128.184 zł oraz powiatu łomżyńskiego – 42.728,24 zł

muzyczne dni Drozdowo-Łomża

Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża zyskał miano jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych Podlasia, wpisując się pięknie w kulturalny pejzaż. Blisko trzygodzinna Wielka Gala w malowniczej scenerii Muzeum Przyrody w Drozdowie zakończyła XVII edycję Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.

Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2010

W dniu 5 lipca w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbył się koncert inaugurujący XVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża.
Zgromadzona publiczność tego popołudnia miała okazję wysłuchać najpiękniejszych utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu wirtuoza fortepianu profesora Bogdana Kułakowskiego - rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Jacek Szymański w Drozdowie

Jacek Szymański (dyrektor artystyczny Festiwalu) i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zapraszają na XVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2010, który odbędzie się w dniach 4 -11 lipca 2010 roku. Idea Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża narodziła się z inicjatywy łomżanina (Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego) Jacka Szymańskiego, obecnie tenora Opery Bałtyckiej. Festiwalowe koncerty odbywać się będą w Drozdowie, Łomży, Nowogrodzie, Jedwabnem, Zambrowie, Tykocinie, Wysokim Mazowieckim i Zabielu. Festiwal jest unikalną imprezą stwarzającą możliwość szerokiego kontaktu z muzyką klasyczną i operową.

Muzeum Przyrody w Drozdowie

Projekt złożony przez Muzeum Przyrody w Drozdowie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" uzyskał pozytywną opinię Komisji Oceny Projektów i znalazł się wśród 6 innych przedsięwzięć z terenu województwa podlaskiego, które otrzymają dotację z RPOWP.

Additional information